Elektronisk postverk

Det amerikanske postverket har inngått avtale med Cylink Corp for å etablere et system for framsendelse av elektronisk post (ECS).

Det amerikanske postverket har inngått avtale med Cylink Corp for å etablere et system for framsendelse av elektronisk post (ECS).

ECS er laget for å sikre framsendelse av elektronisk post alik at det tilfredsstiller kravene som både avsendere og mottagere setter til framsendelse av eletroniske brev.

- Systemet beviser at brevet er sendt, sier Sandra Harding i USPS i Washington til Computerworld.

Systemet gjør det mulig å sende elektroniske dokumenter, som testamenter og eiendomsavtaler med like god sikkerhet som med vanlig postbefordring på land. ECS inkluderer elektronisk frimerke, tidsgaranti, identitets og forsendelsesgaranti.

ESC er bare et av det amerikanske postverkets nye tiltak for å ta i bruk Internett til fremsendelse av ulike typer elektronisk post. Nylig lanserte det amerikanske postverket (USPS) sine nye Java-baserte blanketter for mengdepost.

Til toppen