Elektronisk rapportering fungerer ikke

Bedriftsforbundets medlemmer er ikke fornøyd med Statens elektroniske rapporteringskanal Altinn.

Altinn er en felles elektronisk innrapporteringskanal fra næringslivet til Brønnøysund-registrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Hensikten er å forenkle skjemavelde ved å sende inn informasjonen elektronisk.

Men slik fungerer det ikke.

På grunn av tekniske mangler opplever kunder å få strafferenter på moms selv om de leverer innen tidsfristen. Systemet krever at Acrobat er installert, og brukeren må gjøre mange tilpasninger dersom Opera ligger i bunn. Også i Internet Explorer rapporterer brukere at Altinn ikke virker.

I den gamle løsningen fikk selvstendige næringsdrivende kvitteringen direkte i nettleseren. Med Altinn opplever brukerne noe annet: «Alt inn – og intet ut.»

– Per i dag er det faktisk raskere å sende inn momsoppgavene på papir, uttrykker en frustrert bruker.

Advokat Hedvig Svardal i Bedriftsforbundet har fått mange sinte meldinger og massiv kritikk fra sine bedrifter. Norsk Bedriftsforbund representerer 3.500 små og mellomstore bedrifter.

– Tilbakemeldingene er at ved bruk at Altinn får du intet ut. Systemet som skulle forenkle har i stedet gjort prosessene tungrodd, sier Svardal til digi.no.

Altinn fungerer ikke etter hensikten. I stedet for å rapportere bare en gang, må brukerne sende inn ett skjema til Brønnøysund-registeret og et annet til Ligningskontoret med nøyaktig de samme opplysningene.

– Vi har nå skrevet brev til Næringsdepartementet og Finansdepartementet som forteller at de er glade for tilbakemelding og jobber med saken, sier Hedvig Svardal.

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen uttalte for et par dager siden at han «er glad for at løsningen har fått en permanent plass og er i full drift». Altinn skal bli et viktig bidrag for å lette innrapporteringsbyrden for næringslivet, noe som er sentralt mål i Regjeringens «Et enklere Norge»-plan.

Gabrielsen mener det er spesielt positivt at over en fjerdedel av momsoppgavene for 1. termin i april i år ble levert via Altinn og håper nå at det øvrige næringsliv følger etter.

Til toppen