Elektronisk rapportering fungerer ikke

Bedriftsforbundets medlemmer er ikke fornøyd med Statens elektroniske rapporteringskanal Altinn.

Bedriftsforbundets medlemmer er ikke fornøyd med Statens elektroniske rapporteringskanal Altinn.

Altinn er en felles elektronisk innrapporteringskanal fra næringslivet til Brønnøysund-registrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Hensikten er å forenkle skjemavelde ved å sende inn informasjonen elektronisk.

Men slik fungerer det ikke.

På grunn av tekniske mangler opplever kunder å få strafferenter på moms selv om de leverer innen tidsfristen. Systemet krever at Acrobat er installert, og brukeren må gjøre mange tilpasninger dersom Opera ligger i bunn. Også i Internet Explorer rapporterer brukere at Altinn ikke virker.

I den gamle løsningen fikk selvstendige næringsdrivende kvitteringen direkte i nettleseren. Med Altinn opplever brukerne noe annet: «Alt inn – og intet ut.»

– Per i dag er det faktisk raskere å sende inn momsoppgavene på papir, uttrykker en frustrert bruker.

Advokat Hedvig Svardal i Bedriftsforbundet har fått mange sinte meldinger og massiv kritikk fra sine bedrifter. Norsk Bedriftsforbund representerer 3.500 små og mellomstore bedrifter.

– Tilbakemeldingene er at ved bruk at Altinn får du intet ut. Systemet som skulle forenkle har i stedet gjort prosessene tungrodd, sier Svardal til digi.no.

Altinn fungerer ikke etter hensikten. I stedet for å rapportere bare en gang, må brukerne sende inn ett skjema til Brønnøysund-registeret og et annet til Ligningskontoret med nøyaktig de samme opplysningene.

– Vi har nå skrevet brev til Næringsdepartementet og Finansdepartementet som forteller at de er glade for tilbakemelding og jobber med saken, sier Hedvig Svardal.

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen uttalte for et par dager siden at han «er glad for at løsningen har fått en permanent plass og er i full drift». Altinn skal bli et viktig bidrag for å lette innrapporteringsbyrden for næringslivet, noe som er sentralt mål i Regjeringens «Et enklere Norge»-plan.

Gabrielsen mener det er spesielt positivt at over en fjerdedel av momsoppgavene for 1. termin i april i år ble levert via Altinn og håper nå at det øvrige næringsliv følger etter.

Til toppen