Elektronisk signatur til kommunene

Stavanger er trolig kommet lengst i å oppfylle moderniseringsministerens planer om innføring av digital signatur i kommunene

Stavanger er trolig kommet lengst i å oppfylle moderniseringsministerens planer om innføring av digital signatur i kommunene

Det har i mange år vært snakk om både BankID og elektroniske signaturer, men Norge har vært en sinke.

Dette er noe moderniseringsminister Morten Andreas Meyer ønsker å gjøre noe med, og allerede til neste år varsler han om innføring av digital signatur i kommunene.

Også BankID er nå satt i produksjon og rulles ut over en treårsperiode til nettbankkunder.

    Les også:

Den største utfordringer er å lage en nasjonal standard for digitale sertifikater. Standardiseringen innebærer at det offentlige i framtiden kan bruke sin elektroniske legitimasjon på ulike tjenester på Internett, uavhengig av hva slags elektronisk signaturløsning leverandøren har valgt.

Målet fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet er at alle slike sertifikater skal være i samsvar med denne standarden snarest, og senest innen 2007. Standarden er utarbeidet av 14 leverandører som er Nordea Bank Norge, DnB NOR, Sparebank 1 gruppen, Terra-Gruppen, Fokus Bank, Telenor, NetCom, Buypass, Posten Norge, IBM Norge, Microsoft Norge, Det Norske Veritas og Uninett Norid.

Så langt er det registrert 14 kommuner som har jobbet med ulike former for digitale tjenester i form av elektronisk søknad om barnehageplass og byggetillatelse. Men innføring av elektronisk signatur har latt vente på seg.

Den kommune som har kommet lengst er trolig Stavanger kommune med sitt «borgernett». Sikkerhetsløsningen (Kantega secure core) er utarbeidet av IT-selskapet Kantega, som støtter flere ulike sertifikater som kommunen har behov for. I Stavanger kommune støtter den samtrafikk mellom BankID og Buypass.

Kantega har i tillegg utviklet sikkerhetsløsningen med BankID for Sparebank 1 som skal gi kunder adgang til nettbanken.

- Det som skjer i Stavanger er meget spennende, forteller administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen til digi.no.

Med selvbetjeningsløsningen i Stavanger kan siddisene for alvor ta i bruk elektronisk sertifikat (PKI) og elektronisk signatur.

Med en såkalt «sikker sone» får innbyggerne i kommunen tilgang til en side med personifisert informasjon, og mulighet for elektronisk søknadsprosess ved hjelp av et elektroniske sertifikat. Løsningen identifiserer og autentiserer brukeren og legger til rette for betalingsrutiner som erstatter e-faktura.

- Det er foreløpig ingen andre som har en slik operativ selvbetjeningstjeneste, hevder Eriksen.

Kantega har allerede lang erfaring med tilsvarende løsninger fra privat sektor. Selskapet har i samarbeid med Norsk Hydro utviklet en sikkerhetsløsning med digital signatur som i dag håndterer transaksjoner for milliarder av kroner fra gasshandel. Løsningen benyttes av Gassco som eier all infrastruktur for gasstransport i Nordsjøen.

Nå er det kommunemarkedet som står for tur.

- Kommunemarkedet har potensial på mange millioner kroner og har et stort udekket behov. Ettersom vi er tidlig ute med løsning ser vi for oss en god markedsandel her, sier Eriksen.

Kantega har reist seg som en fugl Føniks etter at Mogul Norge ble slått konkurs av det svenske moderselskapet i fjor sommer. 40 eks-mogulere startet opp på nytt med like store eierandel på 90.000 kroner hver i startkapital. I juni 2003 overtok Kantega hele konkursboet for 4,7 millioner kroner.

Omsetningen første halvår i år økte til nesten 19 millioner kroner, der over 80 prosent av omsetningen kommer fra langsiktige kunderelasjoner. Selskapet har fire av Norges fem største bedrifter på kundelisten. Resultatet før skatt gav 2,4 millioner kroner.

Til toppen