Elektronisk system skal oppdage smitte

Snart har forskere på plass en løsning som vil avdekke om det faktisk er kikhoste du har.

Snart har forskere på plass en løsning som vil avdekke om det faktisk er kikhoste du har.

Mange sykdommer kunne blitt leget, dersom riktig diagnose hadde vært stilt i tide. Legionella er eksempel på en sykdom som det er viktig å oppdage tidlig. De siste årene har det vært flere store utbrudd av denne sykdommen, og i 2005 døde 10 personer i et utbrudd i området rundt Sarpsborg og Fredrikstad.

Forskere ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i Tromsø skal nå lage et elektronisk varslingssystem for å fange opp symptomer på et sykdomsutbrudd, for eksempel når flere pasienter kommer til ulike legekontorer med kikhoste.

Systemet skal integreres i det elektroniske journalsystemet som legene allerede har installert, og de haker av for pasientens ulike symptomer. Når flere legekontorer melder inn de samme symptomene til systemet vil det komme et automatisk varsel om at visse symptomer blir registrert hyppigere.

På denne måten får alle legene tidlig informasjon om hvilke sykdommer som kan være under oppseiling i kommunen, uten at de trenger å søke aktivt etter denne informasjonen. Målet er at de skal få tilgang på mer og bedre informasjon for lettere å kunne stille både raskere og mer presise diagnoser. Forhåpentligvis vil dette medføre at de kan sette i gang behandlinga raskere.

Glenn Severinsen er smittevernlege i Tromsø kommune og deltar i det nye prosjektet.

- Vi må ha denne oversikten så fort som mulig for å kunne gi råd til legene om hvilke sykdommer som til enhver tid er på gang i befolkningen. Og jo raskere vi får denne oversikten jo tidligere kan vi sette i gang tiltak for å begrense antall smittede, forteller han.

Dagens system for helseovervåking, MSIS, sender ut ukentlige rapporter til alle legene med informasjon om antall tilfeller av smittsomme sykdommer. Men disse dataene skal meldes inn fra laboratorier og leger og registreres i MSIS - før det blir sendt ut som en rapport til legene. Dette tar lang tid, og både Severinsen og Bellika ser for seg at forskningen deres kan føre til en bedre og raskere versjon av MSIS.

- Vi kommer ofte for seint på banen for å begrense omfanget av sykdomsutbrudd. Vi trenger bedre IKT-systemer som fanger opp tegn til slike utbrudd og hvor de kommer. Da er det lettere å sette i verk tiltak raskt, avslutter Severinsen.

Til toppen