- Elektroniske klasserom uavhengig av Fornebu

- Vi kommer til å fortsette å investere i elektroniske klasserom i distriktene uavhengig av om vi vinner fram i IT-Fornebu-prosjektet, sier Håkon Gundersen i IT-Fornebu AS til digi.no.

- Vi kommer til å fortsette å investere i elektroniske klasserom i distriktene uavhengig av om vi vinner fram i IT-Fornebu-prosjektet, sier Håkon Gundersen i IT-Fornebu AS til digi.no.

Gundersen har vært på Flisa (Åsnes kommune i Hedmark) for å starte et elektronisk klasserom i samarbeid med kommunen og det lokale næringslivet. Dette er et av et titalls liknende prosjekter. Det første er etablert i Vadsø i Finnmark, med Telenor som teknisk tilrettelegger - ikke medeier.

- Elektroniske klasserom er et godt forretningsområde som vil stå på egne bein, sier Gundersen. - Det er ikke avhengig av hvordan det går med oss og selve Fornebu-prosjektet.

Tanken til IT-Fornebu AS er å knytte elektroniske klasserom sammen i et nettverk. Selskapets Fornebu-plan forutsetter en rekke slike rom i tilknytning til IT-senteret, i tillegg til dem som etableres i distriktene. En vesentlig del av ideen er å nytte fjernundervisning til å spre IT-kunnskaper.

- Klasserommene etableres som små IT-bedrifter som formidler etter- og videreutdanningskurs i et lokalt samfunn. IT-Fornebu AS er medeier og tilrettelegger, og inngår avtaler med det enkelte klasserommet om teknisk drift og leveranse av undervisningstilbud. Avtalen begrenser ikke det enkelte klasserommets anledning til å nytte andre leverandører av undervisningstilbud.

Klasseromsbedriften organiseres som aksjeselskap der det lokale næringslivet, kommunen og IT-Fornebu AS bidrar med like store andeler. De koster rundt 750.000 kroner å etablere et anlegg på to rom med hver sin elektroniske tavle og videokonferanseutstyr. Et rom legges opp til tretti elever i en klassesituasjon, det andre har ti PC-plasser for individuelt arbeid.

Gundersen vil ikke kommentere den nye konkurrenten om arealene på Fornebu, Framtidsbyen Invest AS, utover at Stortinget nettopp har åpnet for en slik konkurranse.

Til toppen