Elektroniske postbokser for Ola og Kari

Elektroniske postbokser for folk flest. Det kan bli resultatet av et internt prosjekt Posten satte i gang tidligere denne måneden.

Elektroniske postbokser for folk flest. Det kan bli resultatet av et internt prosjekt Posten satte i gang tidligere denne måneden.

- Vi er i ferd med å gjennomgå de ordinære postadressene. I den forbindelse er det logisk av oss å se på mulighetene for å lage elektroniske postbokser for alle, sier direktør Kjellaug Jota i Posten Brev til digi:media.

Etter at det svenske postverket nå har foreslått slike elektroniske postkasser for søta bror, har spørsmålet blitt aktualisert også her hjemme. Det norske postverket satte ned en gruppe som skulle forprosjektere dette for halvannen uke siden.

- Noe ferdig definert forprosjekt på dette regner vi å ha i slutten av februar. Det er derfor litt tidlig å si noe konkret om dette ennå, sier Jota.

Fra de interne drøftelsene som har vært i Posten, kan Jota likevel røpe at de har sett for seg den eksisterende Enet tjenesten som en plattform for elektronisk postbruk.

- Å koble elektroniske postkasser opp rundt Internett er en veldig god ide. Det er dessuten en veldig løsbar ide rent teknisk. Ideen har vært å kunne etablere en elektronisk postkasse på nettet, med elektroniske løsninger for alle koblet mot deres egne postadresser.

Jota mener det svenske forslaget vil være veldig interessant også for det norske prosjektet.

- Det ville forundre meg om vi ikke la dette inn i våre egne vurderinger, sier hun

Til toppen