Elektroniske skjema etterlyses i EU

Innbyggerne i EU-landene ønsker seg mer service fra offentlige etater på nettet. Offentlig informasjon og elektroniske skjema står øverst på ønskelisten.

Innbyggerne i EU-landene ønsker seg mer service fra offentlige etater på nettet. Offentlig informasjon og elektroniske skjema står øverst på ønskelisten.

Det er den halvårlige EU-undersøkelsen Eurobarometer som viser at innbyggere i EU-land ønsker seg flere tjenester tilgjengelig på nettet. Undersøkelsen blir utført på oppdrag fra EU-kommisjonen.

47,8 prosent av de spurte i den siste undersøkelsen ønsker offentlig informasjon og elektroniske skjema på nettet. Dette gjelder skjema både til stat, fylke eller kommune, det skriver Berlingske Tidende.

På andreplass av hvilke tjenester EU-borgerne ønsker seg på nettet, kommer muligheten til å bestille reiser på nettet, 42,3 prosent ønsker seg dette.

Også tjenester som konsultasjon hos nettlege, jobbsøkning og fjernundervisning er ønsket av om lag en tredjedel av brukerne. Fjernundervisning er den tjeneste deltakerne i undersøkelsen er mest villige å betale for. Rundt 18,2 prosent, noe som tilsvarer 56 millioner mennesker, er villige til å betale omkring 75 danske kroner i måneden for fjernundervisning.

Til toppen