Elektroniske skjemaer sparte 137 årsverk

Altinn sparte mange flere årsverk, men nye skjemaer spiste opp deler av effektiviserings-gevinsten.

Elektroniske skjemaer sparte 137 årsverk

Altinn sparte mange flere årsverk, men nye skjemaer spiste opp deler av effektiviserings-gevinsten.

I 2007 brukte norsk næringsliv 137 årsverk mindre enn året før på å fylle ut statlige skjemer. Ifølge Nærings- og handelsdepartementet skyldes dette en økt bruk av elektronisk innrapportering.

– Forenklingsarbeidet skal merkes i bedriftene. Regjeringen fokuserer på at det skal være minst mulig arbeidskrevende å gi nødvendig informasjon til det offentlege, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen, i en pressemelding.

Ifølge tall fra Oppgaveregisteret i Brønnøysund, er det økt bruk av elektronisk innrapportering som ligger til grunn for tidsbesparelsen. Næringsministeren tolker det som at satsingen på Altinn er både riktig og viktig.

Totalt var nedgangen på 167,1 årsverk, men det ble også registrert 12 nye skjemaer i 2007. Det økte tidsbruken med 30,3 årsverk, og derfor ble sluttresultatet en nedgang på 136,7 årsverk.

- Det er fremdeles potensiale for en ytterligere nedgang. Derfor blir det gjort et grundig arbeid i departementet for å vurdere om vi kan få til ordninger som sparer bedriftene for enda mer tid og penger. Vi tar blant annet sikte på å legge frem en forenklingsplan i løpet av våren, sier Andersen.

Til toppen