ElektroPost økte med 45 prosent

Den nordiske leverandøren av publiseringsløsninger etablerte seg i Norge i fjor, og økte sin årsomsetning med 45 prosent.

ElektroPost utvikler og selger publiseringsløsningen EPiServer. Det opprinnelige svenske selskapet etablerte en norsk datter i august i fjor, og har et 40-talls kunder, blant dem ANSA, Bull & Co, Byggholt, Eniro, Forskningsparken, Hardanger Sunnhordalandske Dampskipsselskap (HSD), Hordaland Fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund (KS), Linx, Lånekassen, NCC, Norges Eksportråd, Skanska/Selmer, Statens Forurensingstilsyn (SFT), Steen & Strøm, Sykehusvalg.net, Utdannings- og forskningsdepartementet, og ZebSign.

Regnskapet for året fram 30. april viser en omsetning på 28 millioner svenske kroner og et driftsresultat på 6 millioner. I forhold til det forrige regnskapsåret er dette en forbedring på henholdsvis 45 prosent og 70 prosent.

EPiServer 4 bygger på Microsoft .NET og tilbyr publisering og rettighetsstyring av innhold på intranett, ekstranett og Internett. Selskapet jobber gjennom sertifiserte partnere for prosjektgjennomføring og kundespesifikke tilpasninger.

Til toppen