Elendig norsk år-2000-beredskap

- 48 prosent av norske bedrifter sier de har kontroll over år 2000-forberedelser på datafronten. Men undersøkelsen vår avslører at de ikke vet hva de snakker om, sier generalsekretær Per-Morten Hoff i Kontor- og Datateknisk Landsforening på NorBit 97.

- 48 prosent av norske bedrifter sier de har kontroll over år 2000-forberedelser på datafronten. Men undersøkelsen vår avslører at de ikke vet hva de snakker om, sier generalsekretær Per-Morten Hoff i Kontor- og Datateknisk Landsforening på NorBit 97.

KDL har brukt Max Marketing til å foreta en intervju-undersøkelse blant administrerende direktører og vise-administrerende direktører i et utvalg på 502 norske bedrifter.

- Resultatet var nedslående, sier Hoff. - Mens det offentlige og noen store bedrifter er kommet langt, er gjennomsnittsinntrykket av norsk næringsliv at man ikke tar år 2000-problematikken alvorlig.

Hoff understreker at dataproblemer i forbindelse med år 2000 ikke er en dommedagsprofeti.

- Men noen maskiner vil stoppe helt. Andre vil regne feil, surre lenge rundt enkle oppgaver uten å greie dem, eller komme ut med feil dato. Det gjelder alt fra PC-er til stormaskiner, samt viktige dataregulerte prosesser i industrien, rundt kjøleanlegg, i medisinsk utstyr osv. Det vil anslagsvis koste næringslivet 30 milliarder kroner å hindre slik fra å skje, hevder Hoff.

Hoff sier at selv om visse leverandører har hatt programmer gående rundt år 2000-problemer i flere år, har bransjen til nå vært ganske tilbakeholdende med å advare brukerne.

- IT-bransjen må nå ta et ansvar. Vi vil vise en offensiv holdning for å bidra med saklig informasjon og veiledning. Men tiden er knapt. Det er ikke rom for store utredninger. Det er også knapphet på kompetanse som kan rette opp gamle datasystemer, og flere konsulentselskaper har allerede ventelister. Selv om det kan virke som å stå over et kast når du spiller monopol, lønner det seg å være tidlig ute. På sikt vil forspranget med år 2000 gi fordeler.

Sammen med søsterorganisasjonene IT-Företaken i Sverige og ITB i Danmark, har KDL utarbeidet denne definisjonen: Et produkt er årtusenkompatibelt om det korrekt kan lagre, bearbeide, levere og ta imot dataangivelser fra såvel 1900-tallet som 2000-tallet. Det er enighet innen den nordiske bransjen at nye systemer skal klare år 2000 med mindre noe annet er avtalt med brukeren.

- Vi kommer til å lage en sjekkliste for leverandører og brukere, som grunnlag for å vurdere tiltakene som trengs i hvert enkelt tilfelle. Vi kommer videre til å opprette en egen År 2000-informasjonstjeneste på Internett, som foreløpig ligger på KDLs nettsted. Videre vil vi lage en egen brosjyre og formidle kontakt med testmiljøer. Andre tiltak er et samarbeid med revisorer vedrørende risikovurdering, standardavtaler, og arbeid med organisasjonene i næringslivet.

I intervjuundersøkelsen sa 42 prosent at de har tiltak rettet mot år 2000. Videre spørsmål som skulle avklare hva slags tiltak dette dreier seg om, avslørte at det i hovedsak går på allmenne spørsmål knyttet til årtusenskiftet, og ikke til de helt spesielle dataproblemene som kan oppstå.

- Bare 15 prosent kunne nevne tiltak som var både konkrete og relevante. 48 prosent sa de hadde kontroll over år 2000. Men kontrollspørsmål avslørte at de ikke visste hva de snakket om. Det var de 20 prosentene som sa de ikke hadde kontroll, som viste størst kunnskap om problemstillingen.

Noen av svarene var virkelig sjokkerende, sier Hoff, og siterer: "IT-avdelingen har sikkert løst problemet allerede." "Firmaet vårt er så lite at vi ikke tar det så tungt."

- 32 prosent mente problemet bare gjaldt nyttårsaften, og at en tilfredsstillende løsning ville være å slå av maskinene før midnatt og vente til etter feiringen med å slå dem på igjen. Bare 21 prosent har tatt høyde for dataomkostninger knyttet til år 2000 i budsjettet for årene framover.

Hoff forteller at London-børsen krever av sine selskaper at år 2000-tiltak gjøres rede for i årsmeldingene, slik at aksjonærene ikke får ubehagelige overraskelser ved årtusenskiftet.

- Det understreker at år 2000 er et ledelsesproblem, det er ikke noe man kan delegere nedover. Et godt eksempel er arbeidet i Kreditkassen, der man så på år 2000-problemene som et påskudd til å drive vårrengjøring og kvitte seg med en mengde gammel programvare som ingen hadde nytte av lenger.

Hoff advarer at det kan bli mye juristeri i Norge rundt år 2000, og håper næringslivet skånes for lykkejegere som ikke ser år 2000 som annet enn en anledning til å tjene raske penger.

Til toppen