Elendig sluttrapport for Enfish TrackerPro

Gratis oppgraderingen fra 1.0 til 1.2 ga tilsynelatende tilgang til mange flere søkemotorer på web. Men ingen virket, heller ikke de som ga resultater i versjon 1.0.

Gratis oppgraderingen fra 1.0 til 1.2 ga tilsynelatende tilgang til mange flere søkemotorer på web. Men ingen virket, heller ikke de som ga resultater i versjon 1.0.

Jeg meldte for en uke siden om mitt frustrerende møte med Enfish TrackerPro, et program som lovet å være et verktøy for å spore informasjon både lokalt og på web (se peker til artikkel i høyre marg). Idéen er genial, men versjon 1.0 er beheftet med så mange mangler at jeg anbefaler total avholdenhet.

Versjon 1.2 er gratis tilgjengelig gjennom web, som oppgradering til versjon 1.0. Den er dessverre like frustrerende som forgjengeren. En del detaljer er fikset, som sortering på dato. Men den første synlige forbedringen - direkte tilgang til langt flere søkemotorer på web - skuffet stort. TrackerPro fikk ikke kontakt med noen av dem. Jeg hadde gledet meg til fraværet av den bulgarske professoren Rossen Dimitrov når jeg lot programmet jakte på Eirik Rossen gjennom AltaVista. Direkte søk på AltaVista unngår Dimitrov helt. Men uten kontakt mellom TrackerPro og AltaVista - jada, jeg sjekket at internettforbindelsen var i orden - måtte prosjektet oppgis. Ifølge TrackerPro er denne flittige nettskribenten totalt fraværende på web.

Overvåkningen av utvalgte nettsteder viste seg fortsatt å være fullstendig upålitelig. Indekseringen hoppet over flere hele dager. Selv på dager da den samlet stoff, hoppet den over flere sider som svarte til søkebegrepene - det sjekket jeg manuelt på egen hånd.

TrackerPro kan brukes hvis du begrenser søkeområdet til lokale filer og avholder deg fra alt som har med Internett å gjøre. Skal du søke på nettet bør du gjøre som i dag: Opp med nettleseren og ut på egen hånd. Men da trenger du ikke TrackerPro. Slike verktøy leveres integrert med Office-suitene til både Microsoft og Corel. I tillegg finnes gratisprogrammet AltaVista Discovery som kombinerer lokale søk med direkte tilgang til AltaVista for å finne ting på web.

TrackerPro framstår som et produkt hvis eneste salgsargument er egenskaper det ikke har. Men den dagen den faktisk får egenskapene det reklamerer med, vil det være grunn til å juble.

Den siste fornærmelsen kom da programmet skulle avinstalleres. Prosessen ble avbrudt av en melding som fortalte at loggfilen som avinstalleringen er avhengig av, var korrupt eller ugyldig.

Til toppen