Elever får ikke lenger røyke og ringe

Til høsten blir det harde tider for mange elever i Oslo. Da blir de både fratatt røykpakka og nektet å bruke mobiltelefonen.

Skolebyråd Kjell Veivåg (V) har bestemt at klasserom og skolegårder i Oslo skal være totalt tobakksfrie, skriver Aftenposten Aften.

Fra 1. august skal også alle mobiltelefoner være slått av på skolen, med mindre de skal brukes i undervisningssammenheng. Denne regelen ble vedtatt etter innspill fra politiet og etter sterke ønsker fra en del skoler. Ifølge byrådssekretær Tyra Tronstad er mobiltelefoner brukt til mobbing og trusler, i tillegg til å samle gjenger.

- Nå må vi se om reglementet fungerer etter hensikten, spesielt punktene om mobiltelefon. Dersom vi ser at det ikke fungerer som vi hadde tenkt, er det mulig å endre reglene, sier Tronstad til avisen.

Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Oslo, Halvard Hølleland, reagerer på de strenge reglene.

- Vi mener elevene bør få lov til å ha telefonen på i friminuttene, så lenge de befinner seg ute. På samme måte bør skoler som har skapt en god ordning for avgrensede røykeområder få lov til å videreføre disse. Hvis ikke vil elevene bare forsvinne ut av skolen for å røyke, mener han.

I de verste tilfellene kan skolene reagere med bortvisning og tap av retten til videregående opplæring hvis elevene bryter reglene.

Til toppen