Elever investerer i utviklingsland med spill

Internett-spill gir elever i oppdrag å forvalte 100 millioner til nyttige formål i utviklingsland.

Elever investerer i utviklingsland med spill

Internett-spill gir elever i oppdrag å forvalte 100 millioner til nyttige formål i utviklingsland.

De fleste bistandsorganisasjoner har egne tilbud til skolene. Ofte tilbud spesielt egnet for samfunnsfag og geografi, men få rettet mot økonomiske fag.

I «Utviklingsinvestoren» fra Norfund møter elever reelle problemstillinger. Spillet lærer elevene hvordan Norfund kan bidra til å skape næringsutvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Spillet er av typen førsteperson, og foregår i en tredimensjonal verden der elevene gruppevis tar på seg rollen som et investeringsselskap som investerer på vegne av Norfund. Investeringsporteføljen består av fem bedrifter som velges ut blant 21 selskaper fra fem ulike bransjer.

I løpet av de fire kvartalene i spillet, skal elevene løfte bedriftene i porteføljen til suksessrike og samfunnsnyttige virksomheter. Samtidig må de underveis gjøre oppdrag for Norfund, ta kompliserte valg og svare på spørsmål. Hver elevgruppe har totalt 100 millioner kroner som skal forvaltes.

I spillet må elevene må ta beslutninger om det for eksempel skal brukes store ressurser på hiv/aids-tiltak i en bedrift i et afrikansk land eller om de bør investere i en bedrift med uakseptabelt arbeidsmiljø.

Bør elevene velge å trekke Norfund ut av investeringen eller gå inn for å forsøke å endre de ansattes betingelser?

- Ved å spille Utviklingsinvestoren håper vi elevene og lærerne vil lære mer om næringsutvikling i utviklingsland, hvor krevende det kan være å være investor og ikke minst hvor viktig det er å lykkes, sier Kjartan Stigen, kommunikasjonsdirektør i Norfund.

Det Norfund får tilbake og tjener på prosjektene reinvesteres alltid i nye prosjekter i utviklingsland, og det er et mål å skape en lønnsom virksomhet, trygge arbeidsplasser og sørge for at bedrifter opptrer ansvarlig når det gjelder arbeidstakerrettigheter, miljøinnsats og etikk. Selv om spillet egner seg spesielt godt innenfor fag som bedrifts- og samfunnsøkonomi, er det like godt egnet i fag som engelsk, geografi og samfunnskunnskap.

Til toppen