Elever sier nei til statens skoleportal

Skoleporten.no åpner i dag, men ønskes ikke velkommen av Elevaksjonen.

Skoleporten.no åpner i dag, men ønskes ikke velkommen av Elevaksjonen.

I dag åpner Skoleporten.no med en million enkeltdata om den norske skolen. Nettstedet er en del av det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering og utvikling i grunnskolen og videregående opplæring.

Skoleporten.no ble fra 1. januar overført fra Utdannings- og forskningsdepartementet til Læringssenteret. Hensikten med nettstedet er å få kunnskap om skoler for å kunne utvikle dem videre. Læringssenteret mener at Norge er et av de landene i Vest-Europa hvor man har minst kunnskap om tilstanden. Gjennom Skoleporten.no får alle som arbeider i og har interesse for norsk skole et verktøy for å drive kontinuerlig utvikling og for å holde seg oppdatert.

Men nettstedet vekker sterke reaksjoner i Elevaksjonen:

– Slik skoleporten er konstruert er den er verktøy for å sikre kontroll, ikke å fremme skoleutvikling. Å ha eksterne systemer for å utvikle skoler virker sjelden etter hensikten, sier leder i elevaksjonen, Mathias Hunskår Furevik.

Han mener en stor fallgruve ved slike systemer er standardisering. Han advarer at nettstedet vil sette en slags uutalt standard for hvordan en skole skal være med tanke på resultater og kostnader. På en slik måte sikrer man seg kontroll over at vedtatt politikk settes ut i livet. Selv om skolene på papiret ser bedre ut, er det ikke sikkert at en slik resultatheving gjenspeiler virkeligheten.

Elevaksjonen ikke bare frykter, men vet at skoleporten vil være et verktøy for å fremme konkurranse mellom skoler, heter det i en erklæring. I andre land har slik konkurranse ført til groteske effekter, hevdes det, og det vises til noen steder der skoler ikke vil ta i mot elever med spesielle behov, fordi de er for resursskrevende og får skolen til å ta seg dårlig ut i sammenlikninger.

Norge har hatt lange tradisjoner for intern skoleutvikling, med varierende hell. Nå slår man kontra, mener Elevaksjonen, og forsøker seg med ekstern skoleutvikling:

– Det kunne vært satset mye mer på intern og skolebasert utvikling, istedenfor den eksterne. Skoleutvikling fra innsiden har gitt gode resultater, og burde ikke vært et avskrevet kapittel, framholder Hunskår Furevik.

Ifølge Læringssenteret er det overordnede målet med å etablere Skoleporten.no å øke læringsutbyttet for den enkelte elev gjennom å legge til rette for kvalitetsutvikling på alle nivå i grunnopplæringen.

Skoleporten.no har et underliggende datavarehus med et svært omfattende statistikkgrunnlag. Nettstedet samler ikke inn datagrunnlaget selv, men importerer det fra flere kilder. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utdanningsdirektoratet er hovedleverandører.

Nettstedet skal ikke publisere opplysninger på individnivå.

Til toppen