Elever skal bytte ut lærer med skjerm

Elever ved små videregående skoler i Sør-Trøndelag kan i framtiden bli undervist via skjerm.

Elever ved små videregående skoler i Sør-Trøndelag kan i framtiden bli undervist via skjerm.

Konkurranse fra private videregående skoler samt en ny omfattende skolereform tvinger fylkets opplæringssjef Inger Christensen til å tenke nytt. Ikke minst gjelder det småskoler som lett kan bli tappet for elever.

- Fjernundervisning i distriktet er noe vi ønsker å prøve ut, sier Christensen til Adresseavisen.

Et samarbeid mellom de videregående skolene i Oppdal, Røros og Midtre Gauldal er allerede på trappene.

Via datamaskiner kan elever i de minste fagene, som ofte teller kun en håndfull elever ved hver skole, møtes og samarbeide over nettet.

- Men en slik undervisningsform må selvsagt kombineres med samlinger og lokal lærerstøtte, sier Christensen.

Hun understreker at dette ikke handler om innsparing, men at det er et tiltak for å opprettholde små skoler og grupper. Da må ressursene utnyttes mer effektivt, mener hun.

Fylkesleder Jarle Landro i Utdanningsforbundet er skeptisk til planene om nettundervisning.

- Fjernundervisning er ingen god løsning hvis man skal opprettholde den høye ambisjonen om tilpasset undervisning for den enkelte elev. Det som trengs, er lærerkontakt, sier Landro.

Til toppen