KUNSTIG INTELLIGENS

Elever vil ikke la Chat GPT gjøre hele jobben for seg

Videregående elever i Buskerud, Vestfold og Telemark har blitt spurt om bruk av samtaleroboter som Chat GPT i arbeid med skriving.

Flere elever anser bruk av samtaleroboter som juks eller noe de ikke ønsker å gjøre, viser en fersk spørreundersøkelse.
Flere elever anser bruk av samtaleroboter som juks eller noe de ikke ønsker å gjøre, viser en fersk spørreundersøkelse. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Jan-Henrik Kulberg, Universitetet i Sørøst-Norge
28. apr. 2024 - 16:00

Først svarte over 400 elever på en undersøkelse førsteamanuensis Agnete A. Bueie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gjennomførte i februar og mars 2023. Nå har hun nettopp hatt en ny runde, denne gangen med over tusen svar.

Hun spurte elevene om deres erfaringer med, og holdninger til, samtaleroboter som Chat GPT i arbeid med skriving. Ikke uventet har det skjedd mye med elevenes holdninger og kunnskap i løpet av et år.

– Som forventet har flere elever erfaring med å bruke samtaleroboter som Chat GPT i 2024 enn i 2023. Samtidig er ikke alle elever interessert i denne teknologien, og den andelen som sier de ikke er interessert, er nokså lik i 2023 og 2024. Elevene ser også ut til å ha utviklet en bedre forståelse for teknologien i løpet av et år, og de er også mer bevisste på hvordan de vil bruke den, sier Bueie.

Det viser seg blant annet gjennom at flere nå anser bruk av samtaleroboter som juks, eller som noe de ikke ønsker å gjøre.

– Elevene ser at teknologien kan åpne for snarveier, men færre elever enn i fjor vil overlate hele skrivingen til samtaleroboten. Samtidig vil flere koble den på i skriveprosessen som et verktøy, forteller Bueie.

Som skriveforsker er Bueie opptatt av skrivingens verdi for læring og utvikling, og at det å skrive er mer enn å generere tekst. Hun synes derfor det er gledelig at flertallet av elevene svarer at det er viktig å kunne skrive og å beherske faget, selv om vi nå har denne teknologien som kan generere tekster for oss.

Fare for digitalt klasseskille

Førsteamanuensis Agnete A. Bueie er opptatt av hvordan samtaleroboter vil påvirke elevenes skriving. <i>Foto:  USN</i>
Førsteamanuensis Agnete A. Bueie er opptatt av hvordan samtaleroboter vil påvirke elevenes skriving. Foto:  USN

Flere faktorer spiller inn på hvordan kunstig intelligens (KI) tas i bruk i skolen. Nå begynner flere skoler å få på plass databehandleravtaler som gjør at samtaleroboter kan tas i bruk. Mange lærere i regionen bruker allerede KI som verktøy i undervisningen, mens andre lærere ikke gjør det. Det kan dermed oppstå et digitalt klasseskille i skolen, mellom de elevene som blir kjent med KI/samtaleroboter i undervisningen og de som ikke blir det.

En fjerdedel av elevene i Bueies undersøkelse svarer at KI ikke har blitt snakket om på skolen. 30 prosent av elevene har prøvd ut samtaleroboter som Chat GPT på skolen, og det er en økning fra 2023.

Det er lett å tenke at dagens ungdom som har vokst opp i en digital verden, også behersker teknologien, men svarene Bueie har fått, tyder på at det ikke er slik for alle.

Noen få elever beskriver sin digitale kompetanse som dårlig, og mange beskriver den som middels.

Bueie sier svarene tyder på at skolen kan ha en viktig rolle å spille.

– Når elevene får bruke samtaleroboter i skolen, ser de ut til å få en bedre forståelse for verktøyene enn om de bare bruker dem på egen hånd. Det blir en annen prosess. Elever synes også det er greit at lærere bruker samtaleroboter for å gjøre jobben sin enklere og for å lage oppgaver, men ikke til å gjøre vurderinger av elevene, sier hun.

Betydningen for skriveprosessen

Som underviser i norsk er hun opptatt av hva tjenester som Chat GPT vil gjøre med måten vi skriver på, ikke minst fordi det å beherske skriving er så viktig for læring i mange fag.

– Jeg mener vi trenger både fag- og skriveferdigheter, kanskje mer enn noen gang i dag. Det ser ut som om elevene er enige i det, sier Bueie.

– Elevene som har svart på denne undersøkelsen, har lært å skrive før samtaleroboter som Chat GPT ble tilgjengelig for oss. Jeg tror det å ha en godt utviklet skriveferdighet, gir bedre forutsetninger for å kunne bruke teknologien på gode måter.

Delte funn med universitetsskolene

Spesialrådgiver Kristin Barstad ledet prosjektet med å etablere universitetsskoler og arbeider med USNs samhandling med offentleg sektor. <i>Foto:  USN</i>
Spesialrådgiver Kristin Barstad ledet prosjektet med å etablere universitetsskoler og arbeider med USNs samhandling med offentleg sektor. Foto:  USN

Agnete A. Bueie presenterte i april de helt ferske funnene på et nettseminar med USNs universitetsskoler, det vil si sju videregående skoler i Buskerud, Telemark og Vestfold. Hun skal også bruke dem som grunnlag for en vitenskapelig artikkel.

 

Spesialrådgiver Kristin Barstad på USN sier universitetet samarbeider tett med universitetsskolene, og for et år siden ble skolene og USN enige om å jobbe med temaet KI.

– Siden høsten 2023 har vi sett på hvordan vi kan ta i bruk KI i utdanning og læring. Kunstig intelligens er et superaktuelt tema som reiser et utall spørsmål og problemstillinger. Vi ønsker å se på hvordan vi kan utvikle og dele innovative metoder og verktøy som kan ta bli tatt i bruk i undervisning og læring gjennom samarbeidet mellom USN og våre universitetsskoler.

Artikkelen ble først publisert av Universitetet i Sørøst-Norge

– Vi er ikke lenger i utviklingsfasen av KI – vi lever i anvendelsestiden, skriver Silvija Seres i denne kronikken.
Les også

«Alle» vil bruke KI – så å si ingen har nok penger, folk eller kunnskap

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.