Elevgerilja legger ut lærebøker på nettet

Universitetsforlagets populære engelskbok Human Touch er gratis tilgjengelig fra Elevgeriljaens nettsted, der det faste søkebegrepet er "jaglandoglilletunskullehattjuling".

Universitetsforlagets populære engelskbok Human Touch er gratis tilgjengelig fra Elevgeriljaens nettsted, der det faste søkebegrepet er "jaglandoglilletunskullehattjuling".

"Elevgeriljaen" arbeider også med å legge ut norskverket Tekst og Tanke.

Organisasjonen stiller tre krav til statsråd og Storting:

"1 Vedta i statsbudsjettet for 2.000 gratis læremidler i videregående skole. Høsten 2001 skal alle læremidler i videregående være betalt av det offentlige. Gratis betyr gratis, ikke utleie eller behovsprøving.

2 Si nei til all reklamefinansiering av skolebøker.

3 Vedta i statsbudsjettet for 2000 ei Satsing på IT i skolen. «Satsing» betyr at alle elever i ungdomsskolen og på videregående skal ha kontinuerlig tilgang til pc og internett gjennom skolen innen høsten 2002. Det skulle bare mangle at skolens utstyr og tilgjengelighet er på høyde med nivået i arbeidslivet."

Når disse kravene er innfridd - men ikke før - lover Elevgeriljaen at nettstedet skal ned. Ellers oppfordres alle elever til å "komme seg ut på gata og demonstrere for gratis bøker og utstyr".

Geriljaen har fått støtte fra ventet hold.

Leder i Rød Valgallianse Aslak Sira Myhre, som møter hvert krav om grunnleggende - for ikke å si revolusjonerende - endringer i samfunnet med det samme saftige smil, har sendt ut en pressemelding der han gir full støtte til piratkopiering av lærebøker.

Til toppen