Elhub kvitter seg med Accenture og bistand fra India. Nå blir det 100 prosent norsk drift av nasjonal IT-plattform for strømforsyning

Basefarm vant femårig avtale med en Oracle-spesialist som underleverandør.

Elhub kvitter seg med Accenture og bistand fra India. Nå blir det 100 prosent norsk drift av nasjonal IT-plattform for strømforsyning
Nye moderne AMS-målere side om side med langt eldre apparater. Nå er det klart hvem som overtar driftsansvaret for Elhub, som tar imot mange titalls millioner måleverdier hvert døgn. Illustrasjonsfoto: Marius Jørgenrud

Fakta om Elhub

Statnett fikk i 2013 oppdraget fra NVE om å etablere en felles datahub for kraftbransjen, etter at de to år tidligere vedtok at alle husstander skulle få installert AMS-målere.