Elitestudiet ved UiO: Filosofistudenter lærer å kode

UiO-programmet med landets høyeste inntaksgrense skal lære studentene om kunstig intelligens og programmering. Tilbud til spesielt talentfulle og motiverte studenter.

Elitestudiet ved UiO: Filosofistudenter lærer å kode
Severin Schirmer og Henriette Johansen kunne valgt helt andre retninger, men ville slå til da UiO opprettet Honours-tilbudet. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Honours-programmet på Blindern er studiet som krevde aller høyest snitt for å komme inn. Programmet er et tillegg til en vanlig bachelor (se faktaramme), og temaet for de som starter dette semesteret skal være kunstig intelligens gjennom hele det treårige løpet. 

;