Elkjøp åpner Ibas-klinikker

Skal redde feriebilder og private dokumenter gjennom egne klinikker i butikkene.

Elkjøp åpner Ibas-klinikker
Bilde:

Dataredningsselskapet Ibas har et sterkt etablert merkenavn i Norge. Mange ledere som knapt vet hvordan bruke en datamaskin, har fått med seg at de kan sende maskinen til Ibas hvis dataene plutselig blir utilgjengelige på grunn av dataproblemer.

Det kan imidlertid være en dyr affære å sende inne en harddisk eller en datamaskin, så privatmarkedet har i praksis ikke det samme tilbudet hvis det er snakk om tapte feriebilder, eller viktige personlige dokumenter.

Nå satser Elkjøp på å gjøre Ibas-tjenestene tilgjengelig for massemarkedet. De lanserer Data Recovery Clinic, en egen klinikk i Elkjøp-butikkene.

– Samarbeidet mellom Ibas og Elkjøp gjør det enkelt for alle med PC eller andre lagringsmedier hjemme å få rekonstruert tapte data når uhellet er ute. Ibas har nesten 30 års erfaring med datarekonstruksjon i bedriftsmarkedet og vi ser et stort potensial for datarekonstruksjon også i forbrukermarkedet, sier Hans Berg, partneransvarlig i Ibas, i en pressemelding.

Elkjøp kan fortelle at dette er en tjeneste som har vært etterspurt av mange kunder som kommer til butikken med sine dataproblemer.

– Etterspørselen etter denne typen tjenester er økende, og vi har vurdert ulike muligheter for å gjenskape tapte data på en rask og rimelig måte. , sier Thomas Hegerlund, salgssjef i Elkjøp.

I løpet av året skal det etableres egne klinikker i alle de om lag 50 aktuelle Elkjøp-butikkene i landet.

Prisene vil ligge på 590 og 1.290 kroner for henholdsvis USB-baserte minnepinner og harddisker. Det inkluderer håndtering av slettede filer, korrupte filsystemer eller andre hendelige uhell med påfølgende tap av data.

Dersom det ikke lar seg gjøre å gjenopprette de tapte filene, vil ikke kundene faktureres for arbeidet. De vil i såfall få tilbud om å sende hardisken eller minnepinnen til Ibas' spesialbygde laboratorium.

Elkjøp og Ibas har gjennomført et prøveprosjekt med Data Recovery Clinic i utvalgte Elkjøp-butikker på Østlandet de siste månedene. Erfaringene derfra var gode, og derfor satser Elkjøp på at resten av butikkene skal få på plass klinikker før året er omme.

;