Elkjøp bestiger IT-tronen

Elkjøp ser ut til å ha inntatt tronen på IT-salg i Norge, og vokser stort på netthandel.

Elkjøp ser ut til å ha inntatt tronen på IT-salg i Norge, og vokser stort på netthandel.

I kampen om IT-kronene er det de store kjedene som har hatt mest vind i seilene de første månedene i år. Elkjøp melder nå om vekst i totalomsetningen for Norden på hele 14 prosent til 12,23 milliarder kroner

Samtidig har systemintegratorene slitt, og det har nettbutikkene også, selv om de nå ser ut til å være på rett vei, etter noen trege måneder.

Komplett er klart størst på netthandel, men på totalmarkedet har det så langt vært Ementor som har holdt topplasseringen. Selskapet har omsatt IT-produkter for enorme summer, men som andre systemintegratorer har de hatt et kraftig fall de siste fire årene og første kvartal i år, tross midlertidig oppgang i fjor.

Elkjøp derimot, har vokst gjennom hele denne perioden, og solgt stadig mer IT. De første tre månedene i år har de dessuten vokst kraftig, samtidig som mange av konkurrentene har slitt.

– Det stemmer at Elkjøp tidligere har ligget på rundt 30 prosent IKT, og er økende, sier Christian Brekke, Kommunikasjonskonsulent i Elkjøp.

Selskapet er eid av børsnoterte Dixons og er relativt sparsom med informasjonen. Det er derfor ikke mulig å få et helt nøyaktig tall. Elkjøp rapporterer kun tall for hele Norden, der rundt halvparten av butikkene ligger i Norge. De norske butikkene er mindre enn i våre naboland, og Brekke bekrefter at andelen er under 50 prosent.

Et nøyaktig tall kan man ikke komme frem til på bakgrunn av disse opplysningene, men hvis man antar at den norske andelen av omsetningen på 12,23 milliarder er 40 prosent, og at Elkjøps IT-andel er økt to prosentpoeng til 32 prosent, så skulle Elkjøps IT-omsetning i Norge være i underkant av 1,6 milliarder kroner.

Til sammenlikning hadde Ementor en produktomsetning i Norge på 1,572 milliarder i 2004, men deres produktomsetning falt med 4,5 prosent i første kvartal 2005.

Dette kan tyde på at Elkjøp nå har overtatt tronen, og at tronskiftet skjedde i løpet av de tre første månedene i år.

Samtidig vokser Elkjøp innen e-handel, etter økt satsing. Tidligere har strategien vært å trekke folk til butikkene med nettsiden, nå skal den også generere salg.

– Mellom tre og fem prosent av den nordiske totalomsetningen på 12,23 milliarder norske kroner er netthandel, opplyser Brekke.

Det gir en netthandel på mellom 367 og 611 millioner norske kroner. Det er fremdeles langt etter Komplett, men kan lett plassere dem i samme klasse som nummer to av nettbutikkene, MPX, som i fjor omsatte for 205 millioner kroner i Norge.

Innen e-handel er det imidlertid en annen aktør som omsetter for svært mye, men som ikke oppgi nøyaktige tall for Norge, og det er Dell.

Til toppen