Elkjøp bygger ny nettbutikk

Elkjøp startet sent med nettsalg, men girer nå opp med en ny nettbutikk og flere IT-produkter.

Elkjøp startet sent med nettsalg, men girer nå opp med en ny nettbutikk og flere IT-produkter.

Å starte ekte nettbutikk satt langt inne hos Elkjøp, for mange av butikkene franchiser - eid av uavhengige eiere. Disse ønsket i utgangspunktet ikke at det sentrale konsernet skulle startet en nettbutikk som stjal omsetning fra dem.

Lenge var derfor Elkjøps nettbutikk bare et utstillingsvindu og Elkjøp markedsførte seg ikke på nett. Men i fjor løste Elkjøp diskusjonen med sine franchise-deltakere og og la så vekt bak nettbutikken.

I Norge går Elkjøp mot en omsetning på 5,3 milliarder kroner i året og andelen av salg over Internett øker. For Elkjøp har lagt aggressive planer og arbeider med en helt ny nettbutikk som skal gi dem andre muligheter.

Elkjøp gjennomfører også et brudd med sine gamle mantra - at alle butikker i kjeden skal være like. Hittil har nettbutikken og de fysiske butikkene holdt samme priser og samme vareutvalg. Det er det nå snart slutt på, forteller informasjonssjef Scott Engebrigtsen til digi.no.

Engebrigtsen forteller at Elkjøp har agressive mål - i løpet av tre år skal selskapet ha flyttet ti prosent av omsetning over på nett. "Vi har begynt å måle nettomsetningen i prosenter av totalomsetningen, ikke promiller", forteller informasjonsjefen.

Etter hva Engebrigtsen nå indikerer omsetter Elkjøp for kanskje 100-200 millioner kroner i dette regnskapsåret.

digi.no kunne på fredag fortelle at 30 prosent av totalomsetningen til Elkjøp nå er IT-produkter, noe som betyr at selskapet vil selge IT og teleprodukter i butikkene og over nett for 1,5 milliarder kroner i dette regnskapsåret.

Det er mot IT-bransjen Elkjøp bygger seg opp mot - data, foto og tele stor for store deler av salget. Det selges lite hvitevarer på nett.

- Vi arbeider med en ny nettbutikk som skal både øke antall transaksjoner vi kan håndtere og samtidig gi oss nye muligheter. Kundene vil se de første endringer i løpet av våren, forteller Engebrigtsen til digi.no.

Ny teknikk er viktig, for i riktig teknikk kan øke salget kraftig. Norges største rene nettbutikk Komplett.no gjorde et kostbart skifte i våres for å øke kapasiteten og gi nye muligheter. Noe av det en moderne nettbutikk må kunne er å kjenne igjen kunder når de kommer inn, presentere varer som kundene ofte kjøper sammen, for eksempel foreslå riktig tonerkassett til en skriver og forteller kundene hvor langt deres varer er kommet på vei.

På spørsmål fra digi.no bekfrefter informasjonsjefen både at Elkjøp skal utvide antallet varer i sin nettbutikk. Dette gjelder trolig særlig på IT/tele-siden. Norske nettbutikker som Komplett, MPX og PSdata mener en av nettets største fordeler er vareutvalget - man er ikke bundet av størrelsen på et fysisk lokale og skal ikke spre mange varer til mange butikker.

Men akkurat hvor Elkjøp skal utvide, vil ikke Ingebrigtsen ut med. Men digi.no får et halvja når vi spør om datakomponenter som skjermkort.

"Vi ser for oss et bredere utvalg dataprodukter og tjenester", sier han, men vil ikke bli mer spesifikk. Trolig studere Elkjøp hvilke varegrupper det er best marginer på.

Engebrigtsen lover også bedre tilbud på nettbutikken. Det vil dukke opp tilbudsvarer som ikke finnes i de fysiske butikkene og varer som selges til lavere pris på nettet enn i butikkene.

Til toppen