Elkjøp kjøper Lefdal for 150 mill. kr

Elkjøp meldte idag til Oslo Børs at de kjøper Lefdal Elektromarked for i størrelsesorden 150 millioner kroner, herav goodwill på ca. 65 millioner. Lefdal Elektromarked omsatte for 389 millioner kroner i 1995.

Elkjøp meldte idag til Oslo Børs at de kjøper Lefdal Elektromarked for i størrelsesorden 150 millioner kroner, herav goodwill på ca. 65 millioner. Lefdal Elektromarked omsatte for 389 millioner kroner i 1995.

Elkjøp vokser og idag meldte de at de har inngått avtale om å overta virksomheten til Lefdal Elektromarked. Dermed fortsetter konsolideringstrenden i tele-, data, og elektronikkbransjen.

Lefdal var tidligere en forhandler i Elkjøp-kjeden, men gikk ut for noen år siden. Derfor har Lefdal og Elkjøp identiske IT- og butikkdatasystemer. Elkjøp forventer derfor å hente ut vesentlige synergieffekter innen innkjøp, distribusjon, og IT-systemer i henhold til børsmeldingen.

Lefdal har fem stormarkeder lokalisert på følgende steder: Sandvika, Alnabru, Lørenskog, Sandefjord, og Trondheim. Omsetningen i 1995 for stormarkedene var 389 millioner kroner (eksklusive Alnabru som åpnet i mai 1996). Overskuddet var på magre 0,7 millioner kroner.

Elkjøp kjøper relevante driftsaktiva i Lefdal Elektromarked for rundt 150 millioner kroner. Dette inkluderer goodwill på 65 millioner kroner.

Hovedtall Lefdal Elektromarked

(tall i hele 1000 kr) 1995 1994
Driftsinntekter 389.493 341.247
Driftsoverskudd 3.588 20.025
Resultat før skatt 743 14.140
Årsresultat 385 10.125
Omløpsmidler 77.826 71.541
Sum eiendeler 90.950 83.581
Til toppen