Ellen Horn frykter ikke et nytt mediemonopol

Stortingsrepresentant Per Sandberg er redd for at samtalene mellom TV 2, NRK og Telenor kan resultere i en ny mediemonopolist. Men det bekymrer ikke kulturminister Ellen Horn, som hilser samtalene om samarbeid velkommen.

Ellen Horn stiller seg meget positiv til samtalene mellom TV 2, NRK og Telenor om samarbeid på den digitale fronten. Det sa statsråden i Stortingets spørretime onsdag, etter at stortingsrepresentant Per Sandberg (FrP) søndag stilte spørsmål ved samtalene. Sandberg ba Horn redegjøre for hvordan samarbeid mellom de nevnte partene vil begrense konkurransesituasjonen i mediesektoren.

I sitt tilsvar sa Horn at siden samtalene mellom partene ennå var på et såpass tidlig stadium var det ikke naturlig at staten var involvert. Hun ville heller ikke ta foreløpig stilling til samarbeidet siden omfanget ennå ikke er klart.

Men hun stiller seg svært positiv til samarbeidstankene.

- Når det særlig gjelder utbygging av et digitalt bakkenett for fjernsyn, er en form for deltagelse fra disse to selskapene (TV 2 og NRK- jour-anm.) en viktig forutsetning for å kunne starte opp, og gjøre dette attraktivt for et norsk publikum. I utgangspunktet er jeg derfor positiv til at det er kontakt mellom de tre partene, sa Horn.

Horn sa også at eventuelle konkurransemessige spørsmål vil være konkurransetilsynets domene.

- Men jeg konstaterer at situasjonen ikke er slik representanten Sandberg synes å legge til grunn, nemlig at et eventuelt samarbeid vil resultere i et monopol på digitale sendinger i bakkenettet, sa Horn.

Til toppen