Ellen Horn har gla'melding til StepStone

Ifølge Dagens Næringsliv vil kulturminister Ellen Horn at det skal åpnes for statlig stillingsannonsering på Internett, noe StepStone og de andre nettrekruttererne setter stor pris på.

Ifølge Dagens Næringsliv vil kulturminister Ellen Horn at det skal åpnes for statlig stillingsannonsering på Internett, noe StepStone og de andre nettrekruttererne setter stor pris på.

Dagens Næringsliv bringer i dag deler av den nye mediemeldingen fra kulturminister Ellen Horn, der hun blant annet sier hun vil avskaffe det offentliges plikt til å rykke inn stillingsannonser i alle landets aviser. Dermed blir det åpnet for statlig stillingsannonsering på Internett.

- Dette var en svært god nyhet for hundretusenvis av jobbsøkere, men også for rekrutteringsbransjen, sier StepStone-direktør Leif Lippestad i en pressemelding.

Tidligere har regelverket for statens annonsering pålagt statsetater å bruke alle listeførte aviser på stedet når man skulle annonsene. Selv om tallene er usikre, er det ifølge StepStone beregnet at statens stillingsannonsering i avisene årlig utgjør cirka 300 millioner kroner.

Med den oppmykningen av regelverket som regjeringen nå foreslår, mener Lippestad at flere viktige fordeler oppnås samtidig. Han peker på at staten både kommer til å spare penger og øke effektiviteten.

Forslaget er for øvrig i tråd med det såkalte Dagspresseutvalgets innstilling, som anbefalte å oppheve regelverket for tvungen stillingsannonsering i den trykte pressen. Der ble det også fastslått at etatene selv så for seg å spare betydelige beløp ved å legge om til en praksis der nettet brukes mer aktivt ved stillingsannonsering.

- Regjeringens beslutning er viktig for rekrutteringsbransjen på Internett. Dette vil forhåpentligvis utjevne det konkurransefortrinnet avisene har hatt overfor tjenester som StepStone i forhold til annonsering fra statlige bedrifter og etater, sier Lippestad i pressemeldingen.

Til toppen