Ellen Horn vil lovfeste redaktørplakaten

Debatten rundt BB er det viktigste som har skjedd hittil i år, hevdet Ellen Horn under åpningen av Konferansen Media 2000 i Bergen. Avskjedigelsen av Pål Trælvik har aktualisert eierskapsdebatten og redaktørens uavhengige rolle som hun vil lovfeste.

Debatten rundt BB er det viktigste som har skjedd hittil i år, hevdet Ellen Horn under åpningen av Konferansen Media 2000 i Bergen. Avskjedigelsen av Pål Trælvik har aktualisert eierskapsdebatten og redaktørens uavhengige rolle som hun vil lovfeste.

Kulturminister Ellen Horn holdt en politisk korrekt tale under åpningen av Mediefestvialen i Bergen. Hun touchet innpå flere viktige temaer uten å gå særlig konkret til verks. Men noen av de få sakene hun var konkret på var Big Brother, utenlandsk eierskap og redaktørplakaten.

- BB er ikke Big Bang. Det er heller ikke Brigitte Bardot som vi var opptatt av i min ungdom. Det er Big Brother som har skapt det største oppstyret den siste tiden, medga Ellen Horn som opplyste forsamlingen at for hennes del har BB ført til en del sorgarbeid blant ungdommen i hennes egen heim.

- Jeg må innrømme at seeroppslutningen har vært overveldende. Mediedebatten rundt Big Brother er viktig, men også de andre debattene som har kommet opp, sa hun og tenkte ikke minst på Pål Trælviks nylige avskjedigelse fra sjefstolen i Big Brother-kanalen TVNorge. TVNorge er eid av det børsnoterte amerikanske selskapet SBS Broadcasting, som har majoritet. TV 2 eier resten.

- Uten at jeg vil gå inn på realitetene i denne saken, er det klart at TVNorge-redaktørens rolle og omstendighetene rundt hans avgang åpner for debatt rundt eierskapet i mediene, sa hun.

Hun opplyste at myndighetene er i ferd med å lovfeste prinsippene i redaktørplakaten, noe som regjeringen synes er viktig i forhold til debatten om utenlandsk eierskap.

- Jeg sier ikke med dette at vi vil innføre oppsigelsesvern for norske redaktører, men det er viktig å lovfeste at redaktørene har en uavhengig rolle og en redaktørplakat å jobbe innenfor, sa hun.

- La meg komme med en forslitt frase: Norge er et lite land. Eller for å si det på en annen måte: Norge er i internasjonal sammenheng et lite marked.

Dermed spilte Horn ut kortet om at rejeringen vil sikre at norske medier forblir norske, ikke bare gjennom eierskap, men også innholdsmessig.

Hun var imidlertid ikke enig i arrangørens retoriske tittel "Norsk mediepolitikk mellom makt og avmakt" som hennes innlegg var lagt under.

- Det er en nokså retorisk overskift, men kanskje ikke helt treffende. Medieverden har helt klart endret seg fra den gang vi hadde kringkastingsmonopol. Men mediepolitikk er ikke mindre viktig enn før, snarere tvert i mot. Jeg mener politisk styring vil få større betydning enn noen gang, og det blir vikitg å sette opp ambisiøse kulturpolitiske mål. Myndighetene må være bevisste på hvilke virkemidler som må benyttes, sa hun og mente at lovregulering er den beste garantien for å bevare og utvikle demokratiet gjennom frie og uavhengige medier

Til toppen