JUSS OG SAMFUNN

Elleve selskap klar for norsk e-moms

Fredag blir digitale tjenester fra utlandet momsbelagt.

1. juli 2011 - 15:41

Fra og med fredag 1. juli, er digitale varer og tjenester, som bøker, musikk, filmer og programvare, kjøpt fra utlandet momspliktig.

Dette innebærer at en bok lastet ned til Kindle eller et spill lastet ned på mobilen vil koste 25 prosent mer for norske forbrukere. Men så langt er det få utenlandske aktører som har etablert ordninger for å betale momsen til norske skattemyndigheter.

Lise Halvorsen, informasjonsdirektør i Skattedirektoratet, skriver i en e-post til digi.no at så langt har 11 utenlandske aktører registrert seg på Skattedirektoratets forenklede løsning.

De har imidlertid litt tid på seg: fristen går ut i oktober, da merverdiavgiften skal innbetales om omsetning for perioden juli til og med september skal innberettes.

Venter 150 millioner

Finansdepartementet har estimert at den årlige inntekten til staten som følge av utvidelsen av momsen vil være i størrelsesorden 150 millioner kroner. For 2011 er det ventet at 38 millioner kroner vil tilflyte statskassen som følge av den nye avgiften, noe som indikerer at skattemyndighetene ikke forventer full uttelling av ordningen i år.

Det er etablert lignende ordninger i EU, og i Sverige har man i flere år hatt en løsning som har bidratt til momsinntektene.

Forenklet registering

Innkrevingen fra de utenlandske aktørene som selger digitale tjenester til norske forbrukere, vil være som i normal omsetning. Det vil si at leverandøren fakturerer vederlaget for tjenesten med tillegg av merverdiavgift. Leverandøren innberetter og innbetaler deretter merverdiavgiften til staten.

- Det er nødvendig å registrere utenlandske leverandører som ikke allerede er etablert innenfor merverdiavgiftsområdet. Det er derfor etablert en forenklet registreringsordning på linje med den som er etablert i EUs merverdiavgiftsregelverk, og som vil gjøre etterlevelsen så enkel som mulig for utenlandske tilbydere, skriver Halvorsen i en e-post til digi.no fredag.

- Utfordrende å sanksjonere

Men hva skjer dersom en unnlater å kreve inn merverdiavgiften?

Halvorsen i Skattedirektoratet svarer at merverdiavgiftskravet kan innfordres med bistand fra andre land Norge har skatte- eller bistandsavtaler med, og som har forpliktet seg til å innfordre merverdiavgiftskrav på anmodning fra norske myndigheter.

- Da tilbyderne befinner seg utenfor norsk tvangsjurisdiksjon, er det reelle utfordringer knyttet til kontroll, sanksjoner og innfordring. Avhengig av forholdene i den enkelte sak, vil det likevel være mulig å føre kontroll, ilegge sanksjoner og innfordre eventuell ikke betalt merverdiavgift også overfor utenlandske næringsdrivende uten tilknytning til Norge, skriver Halvorsen til digi.no.

De som ikke velger å følge pålegget vil dermed kunne selge varene sine 25 prosent billigere enn de som betaler avgiften.

- Kunden har ikke ansvar

Dersom du i dag kjøper en digital vare fra utlandet, og de som selger ikke krever inn momsen, vil ikke du som forbruker risikere forfølgelse fra norske skattemyndigheter.

- I utgangspunktet har kjøper ikke noen aktsomhetsplikt, og så lenge han ikke på noen måte forleder selger om forhold av betydning for avgiftsplikten, for eksempel hvor han er bosatt, risikerer han intet ansvar, skriver kommunikasjonsrådgiver Dorte Drange i Finansdepartementet i en e-post til digi.no.

Dermed kan norske borgere trygt handle med utenlandske tilbydere, og man trenger ikke foreta noen undersøkelser om tilbyder er registrert eller ikke.

- Tilbyderen har i motsetning til næringsdrivende i Norge ingen plikt til å utstede salgsdokument hvor merverdiavgiften skal spesifiseres, skriver Drange.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.