Ellison: - IBM er hovedfienden

- Vi konkurrerer ikke med Microsoft, sa Oracle-sjef Larry Ellison på selskapets store arrangement i Paris. - Vi konkurrerer mot arbeidsintensive konsulentselskaper, særlig IBM.

Microsoft leverer ikke bedriftssystemer, ifølge Larry Ellison. Men han mener Sony bør se opp for spillkonsollen xBox. Innen bedriftssystemer er det helt andre som konkurrerer, og her er det egentlig to bransjer som står mot hverandre: konsulentselskapene med IBM i spissen, og den modne programvarebransjen, representert ved Oracle.

- Bak slagord som "dra nytte av de beste komponentene" og "systemintegrasjon", ligger en annen industri enn programvareindustrien, sier Ellison.

- IBM selger mindre og mindre programvare, og mer og mer tjenester. IBM og Accenture er to selskaper av samme type. De anbefaler produkter som Siebel, der delene ikke passer sammen, og som ikke passer sammen med kundens øvrige datasystemer, nettopp for å kunne selge masse arbeidskraft, proklamerer Ellison, som åpenbart ikke er veldig glad i konkurransen fra Oracle-utbryterne som i 1993 startet Siebel.

Motsetningen til denne arbeidskraftintensive virksomheten er Oracles tilbud om integrert e-handelspakke, eBusiness Suite.

- Vi vet hva dette dreier seg om, fordi vi har tatt denne medisinen selv. Se hva som skjer når du må ty til "systemintegrasjon". Du kjører en markedskampanje med Epiphany for et nettsted drevet med BroadVision. Du må stadig flytte informasjon mellom de atskilte databasene som hver av disse applikasjonene krever. Så har du et Siebel salgssystem, og et SAP regnskapssystem. Det er to nye databaser som må levere informasjon til hverandre og til de to første. Før vi startet med vår egen konsolidering, hadde vi 400 atskilte databaser, sier Ellison.

Oracle-sjefen forteller at selskapets salgsorganisasjoner i henholdsvis Frankrike og Tyskland ikke visste at begge hadde dekkprodusenten Michelin som kunde. Da Michelin henvendte seg til Oracle i USA for support, visste ikke supportavdelingen om Michelins forhold til salgsorganisasjonene i Tyskland og Frankrike.

- Nå har vi én global database som samler all informasjon. Dette er en allmenngyldig regel. Internett-økonomien krever at alle bedriftens databaser må samles i én.

Med én database får du bedre informasjon, samtidig som du skjærer ned på IT-utgiftene. Ellison formulerer dette til en ny lov:

- Jo mer du bruker på IT, desto dårligere informasjon får du. Hvis du bruker masse penger på ulike systemer og tid og ressurser på systemintegratorer, får du større utgifter og dårligere informasjon enn hvis du bruker standard programvare fra Oracle som kan installeres på noen få måneder, påstår Larry Ellison.

Oracle trapper ned sin konsulentvirksomhet, og tjener stadig mer på database og applikasjon. IBM blir stadig mindre preget av programvare, og stadig mer av konsulentvirksomhet.

- IBM har 300.000 konsulenter klare til å integrere alt du ønsker, og de har 500 partnere som alle leverer deler som du kan velge mellom. Du kan få verdens mest eksklusive bedriftssystem. Men det koster å integrere, og det koster enda mer å oppgradere et eksklusivt snekret system enn å kjøre ferdige CD-er fra Oracle, skryter Ellison.

Til toppen