Eltek-Nera-fusjon godkjent i begge styrer

Styrene i henholdsvis Eltek og Nera har godkjent en fusjonsplan.

Styrene i henholdsvis Eltek og Nera har godkjent en fusjonsplan.

Styret i Nera ASA mener fusjonen vil gi en styrket markedsposisjon og økte muligheter for omsetning- og resultatforbedringer. De to selskapene har så langt identifisert og kvantifisert årlige kostnadssynergier på cirka 120 million kroner i løpet av 2007, utover andre planlagte kostnadsbesparelser i selskapene.

Gjennom fusjonen ser Eltek og Nera muligheten til å skape en unikt posisjonert, norsk og verdensomspennende leverandør i telekomindustrien, med topprangerte kunder, ledende ingeniørkrefter og lave produksjonskostnader, heter det i en pressemelding. Ved å slå sammen ressursene, vil det nye selskapet styrke allerede ledende posisjoner innen «telecom power», transmisjon og mobil satellittkommunikasjon, heter det.

Bytteforholdet er én Eltek-aksje per 5,75 Nera-aksje. Oppgjør vil finne sted med 90 prosent Eltek-aksjer og 10 prosent kontanter, hvilket innebærer at èn Nera-aksje tilsvarer 0,1565 Eltek-aksje pluss 1,3914 kroner i kontanter. Kontantelementet er basert på gjennomsnittlig kurs for Eltek-aksjen for perioden 12. til 23. juni. Oppgjør vil skje umiddelbart etter endelig gjennomføring av transaksjonen, estimert til oktober 2006.

Morten Angelil, som i dag er konsernsjef i Eltek, vil bli konsernsjef i det sammenslåtte selskapet, mens finansdirektør Jørgen Larsen i Eltek vil få samme stilling i det fusjonerte selskapet. Det nye selskapet vil initielt bestå av de fire forretningsområdene Eltek Energy, Nera Networks, Nera SatCom og Nera Telecommunications Ltd (50,1 prosent eiet, børsnotert i Singapore). Knut Aven vil bli Executive Vice President (EVP) Eltek Energy og Lars Jervan EVP Nera Networks, mens Stig-Are Mogstad og Samuel Ang beholder sine posisjoner som henholdsvis EVP Nera SatCom og CEO Nera Telecommunications Ltd.

Etter gjennomføring av fusjonen vil selskapet fortsette arbeidet med å identifisere og evaluere muligheter for strukturendringer innen de fire forretningsområdene. I lys av dette vil salg av virksomheter bli vurdert dersom dette bidrar til å skape verdier for aksjonærene.

Styret i det nye selskapet vil bestå av styreleder Erik Thorsen, som i dag er styreleder i Eltek, nestleder Svein Ove Strømmen, som i dag er styreleder i Nera, styremedlemmene Arve Johansen, William H. Crown, Susanne E. Munch Thore og Susan G. Swenson, i tillegg til ansatterepresentanter. Johansen og Crown er i dag styremedlemmer i Eltek, mens Munch Thore er styremedlem i Nera.

Eltek og Nera vil primo juli offentliggjøre et eget informasjonsmemorandum vedrørende transaksjonen, og de to selskapene skal etter planen avholde ekstraordinære generalforsamlinger 10. august. Neras Bedriftsforsamling vil bli innkalt for å avgi uttalelse om fusjonsplanen. Transaksjonen forventes endelig gjennomført mot slutten av oktober 2006.

Til toppen