Eltek opprettholder sin sterke vekst i tredje kvartal.

Det børsnoterte selskapet Eltek fortsetter å vise solid vekst, og fusjonen med det amerikanske Power Conversion Products ventes sluttført i løpet av november.

Det børsnoterte selskapet Eltek fortsetter å vise solid vekst, og fusjonen med det amerikanske Power Conversion Products ventes sluttført i løpet av november.

Det norske strømforsyningselskapet Eltek fortsetter å levere gode tall. Eltek (eks Eltek Fire& Safety) oppnådde en omsetning i tredje kvartal på 293,2 millioner kroner som tilsvarer en vekst på 66 prosent fra samme periode i fjor. For årets tre første kvartaler viser Eltek Energy en vekst i omsetning på 71 prosent til 768,8 mill kroner. Driftsresultatet i Eltek Energy ble i tredje kvartal på 36,0 mill kroner mot 16,0 mill kroner i samme periode i 1999. Resultatet i tredje kvartal er belastet med 14,9 mill kroner i arbeidsgiveravgift på opsjoner.

Sammenslåingen av Eltek og Power Conversion Products (PCP) vil bli endelig gjennomført etter at godkjennelse fra myndighetene i USA og Norge foreligger. PCP vil, når sammenslåingen formelt er gjennomført i november, bli konsolidert inn i Elteks konsernregnskap fra 01.01.2000. Power Conversion Products viser en sterk vekst og oppnådde en omsetning tredje kvartal på 586,9 millioner kroner og et driftsresultat på 63,1 millioner kroner som tilsvarer en driftsmargin på 10,8 prosent.

Fusjonen mellom Eltek og PCP vil skape en global aktør innen telecom power og selskapet anslår sin markedsandel i sitt markedssegment på 5 prosent, men denne er ventet å øke ettersom veksten i begge selskapene er høyere enn i markedet, opplyser Eltek i en melding.

Eltek forventer fortsatt sterk vekst og bygger dette på at de underliggende markedsutsiktene innen telekommunikasjonsindustrien er gode. Selskapet forventer gjennom sine globale tilstedeværelse og anerkjente produkter å ta del i denne veksten.

Følg kursutvikllingen til Eltek på digitoday.nos kursfeed.

Til toppen