ElTele etablerer eget aksessnett

Torsdag koples ElTeles lokale nett i Sør-Norge sammen med Bane Teles nasjonale teletransportnett. Dermed åpner den første Telenor-uavhengige dør-til-dør teletjenesten i Norge. Men privatkundene må vente fordi dette tilbudet rettes i første gang mot bedriftsmarkedet,

Torsdag koples ElTeles lokale nett i Sør-Norge sammen med Bane Teles nasjonale teletransportnett. Dermed åpner den første Telenor-uavhengige dør-til-dør teletjenesten i Norge. Men privatkundene må vente fordi dette tilbudet rettes i første gang mot bedriftsmarkedet,

- Fra våre lokale nett kan vi strekke fibre helt inn til sluttbruker. Via samarbeidet med Bane Tele tilbyr vi nå teletjenester på eget telenett til hele landet sør for Trondheim, sier markedsdirektør i ElTele Øst, Svein Risberget.

Avtalen mellom Bane Tele og ElTele-selskapene i Østfold, på Østlandet, i Rogaland, i Bergensområdet og i Trøndelag går over ti år.

Tilbudet retter seg til næringsliv og offentlige virksomheter der ElTele har mellom 500 og 600 kunder. Fibernettet har kapasitet for høyhastighets tele- og datakommunikasjon.

- Vi har bygget fibre i lokalområdene i flere år. Når vi nå knytter vår infrastruktur sammen med Bane Teles, kan vi også tilby våre kunder interregionale tjenester, sier Risberget.

Siden begynnelsen av 1980-tallet har ElTele bygd lokale fibernett langs strømnettet i byer og tettsteder. Dermed har selskapet infrastruktur frem til sluttbruker, og er ikke lenger avhengig av å leie kapasitet fra Telenor.

1. februar fikk Telenor for første gang konkurranse om selve telenettet mellom de store byene og tettstedene fra flere nye netteiere. Det nye nå er at lokalområdene via ElTele koples sammen med langdistansenettene til Bane Tele.

- ElTele, som selv ikke eier et lengre transportnett, er en type samarbeidspartner vi ønsker å ha. Vi produserer transporttjenester, mens ElTele legger på tele- og datakommunikasjontjenester, sier fungerende telesjef i Bane Tele, Kai-Tore Rønold.

Bane Tele og ElTele tar sikte på å kapre mellom 20 og 30 prosent av markedet for transport av tele- og datatjenester

I en rapport fra i fjor kalkulerte konsulentselskapet Teleplan med en volumvekst i det norske markedet for teletransport på mellom 175 og 390 prosent frem til år 2003. Teleplan mener at priskrigen mellom aktørene vil redusere teletransportprisene med inntil 50 prosent. Markedet kan komme opp i nærmere sju milliarder kroner innen år 2003.

Til toppen