ElTele vokser

Hafslund, Østfold Energi og Fredrikstad Energiverk skal opprette et felles teleselskap i Østfold. Det nye selskapet satser på å tilby kommersielle teletjenester via ElTele-samarbeidet, skriver Finansavisen.

Hafslund, Østfold Energi og Fredrikstad Energiverk skal opprette et felles teleselskap i Østfold. Det nye selskapet satser på å tilby kommersielle teletjenester via ElTele-samarbeidet, skriver Finansavisen.

Oslo Energi og en rekke energiselskaper i Rogaland er fra før å finne i ElTele-samarbeidet, som i motsetning til EniTel også vil levere teletjenester, ikke bare infrstruktur.

- Det passer best for våre lønnsomhetsbetraktninger, sier prosjektleder Trond Øverland i Hafslund til TDN Kraft.

Hafslund, Østfold Energi og Fredrikstad Energiverk skal eie en tredel hver i det nye teleselskapet, som får en egenkapital på seks millioner kroner.

Styret i Østfold Energi får saken til behandling tirsdag - de to andre partene har allerede godkjent planene..

Til toppen