EMC: Effektiv drift av heterogene lagringsmiljø

EMC har lansert en stort anlagt oppdatering av ControlCenter, en suite for effektiv drift av heterogene lagringsmiljøer.

EMC har lansert en stort anlagt oppdatering av ControlCenter, en suite for effektiv drift av heterogene lagringsmiljøer.

Med initiativer som AutoIS og Widesky, og flere produktlanseringer som følge av disse initiativene, har EMC Corporation iverksatt en troverdig strategi som aktør innenfor heterogene lagringsmiljøer. Nå er det et år siden disse initiativene kom, og det er på tide med en rekke nye lanseringer. De viktigste dreier seg om driftssuiten ControlCenter. I tillegg lanseres en ny tjeneste, døpt EMC Link.

Les også

Den viktigste nyheten er at ControlCenter er utvidet med verktøyet "Automated Resource Manager", som tar hånd om alle nødvendige operasjoner for å legge til eller reallokere lagringsressurser, fra det enkelte lagringsskapet gjennom lagringsnettet og ut til de enkelte serverne.

- Å reallokere lagringsressurser innebærer vanligvis en rekke grep som fordrer bruk av flere folk og flere verktøy. Vi har erfaring fra våre kunder at det i verste fall kan ta opptil flere dager, selv om behovet gjerne oppstår i panikksituasjoner der hvert minutt teller, forklarer Gregers Jerlehagen i EMC Sverige til digi.no. - Første må du konfigurere en logisk enhet ["LUN" eller "logical unit"]. Så må du tilordne LUN-en en volumport. Videre må du legge på "LUN masking", det vil si klargjøre hvilken server den skal betjene. Neste skritt er "zoning", det vil si at du må legge opp stien fra disk til server. Til slutt må du ordne detaljer rundt logiske volumer overfor serveren, filsystemer, applikasjoner og databaser.

Automated Resource Manager ordner alle disse stegene fra ett punkt, og fordrer ingen spesiell lagringskompetanse.

- Verktøyet er beregnet på å betjenes fra en vanlig serveradministrator, som programmet veileder gjennom en veiviser. Det kan håndtere blandede miljøer med Symmetrix, Clariion og HP StorageWorks, mot servere under Windows og Solaris. Om kort tid vil vi også kunne ta servere under HP-UX og AIX.

Bruksanvisningen fordrer at det i forkant legges opp alternative regler tilpasset forskjellige typer serverbehov, og at man grupperer lagringsenheter etter valgte kriterier. I sjargongen heter det "policy driven" og "storage pool".

- Da reduseres reallokeringen til tre trinn: Du velger server og hvor mye lagring den trenger. Verktøyet svarer ved å foreslå en konfigurasjon, som så godtas eller forkastes.

Jerlehagen mener dette er et stort skritt mot virtualisering, et av motebegrepene innen systemdrift. Virtualisering betyr gjerne at programvaren som kontrollerer fysiske enheter, gjør ressursene til disse enhetene tilgjengelig på en mest mulig logisk og fleksibel måte.

- Vi ser på virtualisering som en strategi som omfatter både produkter og rutiner. Vi liker ikke å snakke om "virtualiseringsprodukter". Poenget er at også rutinene må endres dersom virtualisering skal gi en effektivitetsgevinst.

EMC-lanseringen omfatter ellers forbedringer innen tre andre ControlCenter-verktøy:

  • SAN Manager 5.1 er utvidet med LUN-masking for StorageWorks, "autopathing" for StorageWorks og Clariion, samt "zoning" gjennom svitsjer fra flere leverandører
  • StorageScope, som forteller hvor mye lagring det er i systemet, hvor mye som er i bruk, hvor den befinner seg fysisk, og hvordan den brukes (per filsystem, database og så videre), er utvidet slik at den også fanger opp lagring direkte knyttet til de enkelte serverne
  • Replication Manager 2.0 har fått senket kompetanseterskel, slik at det er enklere for de som har ansvaret for bestemte databaser å ta hensiktsmessige kopier. Verktøyet er utvidet til å omfatte også Exchange, DB2 og SQL Server, i tillegg til Oracle.

- Vi vil fortsette å utvide ControlCenter, slik at suiten kan brukes mot stadig flere typer lagringsutstyr, forsikrer Jerlehagen.

Ny tjeneste: EMC Link
Femten kunder har bidratt til å utforme denne tjenesten. Ideen er at overvåkningsinformasjon fra kundens lagringssystem løpende oversendes EMC der den undergår en kontinuerlig analyseprosess. Kunden mottar forslag til tiltak som kan gjøre deres system mer effektiv eller mer driftssikker. Kunden får videre tilgang til EMCs kunnskapsdatabase, og til informasjon om eget system inntil 13 måneder tilbake i tid.

- Fornyelsen av ControlCenter og den nye tjenesten EMC Link utgjør kapittel 2 av AutoIS-initiativet, sier Jerlehagen. - Oppgraderingene av de enkelte verktøyene er gratis for kundene. De skal bare betale for nye moduler.

EMC mener nyhetene de tilbyr kan bidra til vesentlige kostnadsreduksjoner i den daglige driften, ved at reallokering av ressurser og andre løpende driftsoppgaver kan gjøres raskere og sikrere.Dette får ringvirkninger ved at det fysiske utstyret utnyttes mer effektivt, og ved at driftspersonalet får mer ut av hver arbeidstime.
Til toppen