EMC lanserer programvare for blandede lagringsmiljøer

EMC har lenge sett på seg selv som et programvarehus. Nå vil toppsjef Joe Tucci bruke programvaren til å styre også konkurrentenes lagringssystemer.

EMC har lenge sett på seg selv som et programvarehus. Nå vil toppsjef Joe Tucci bruke programvaren til å styre også konkurrentenes lagringssystemer.

EMC er anerkjent som verdens ledende leverandør av avanserte lagringssystemer for store bedrifter og organisasjoner. Selskapet har hittil holdt seg på siden av konkurrentenes bestrebelser på å etablere standarder slik at kunder kan bygge lagringsnett med maskinvare fra ulike leverandører. Dårlige tider og sterkere konkurrenter har de siste månedene bidratt til å presse marginene på EMCs integrerte systemer. I sommer kunngjorde selskapet et "initiativ" for "Automated Information Storage", forkortet AutoIS. Nå kommer nærmere detaljer om de første produktene, under slagordet "Open Storage Management".

EMCs mål er å få store selskaper og organisasjoner til å velge selskapets programvare også når de velger maskinvare fra konkurrenter. Selskapet nevner eksplisitt at det dreier seg om Compaq, Dell, Hitachi Data Systems, Hewlett-Packard, Sun, IBM og Network Appliances.

De første produktene dreier seg om nye moduler for lagringsdriftpakken ControlCenter, samt WideSky som ifølge EMC er bransjens første eksempel på lagringsinnrettet mellomvare. WideSky utgjør laget mellom driftsapplikasjonene i ControlCenter og lagringsprodukter fra andre leverandører. ControlCenter skal blant annet omfatte blant annet moduler for å replikere data mellom heterogene produkter, og for å gi innsyn i sammensatte lagringssystemer fra et forretningspreget synsvinkel. Ikke alt er umiddelbart tilgjengelig, men vil sendes ut på markedet i inneværende og neste kvartal.

EMCs nye programvareprodukter vil konkurrere mot både lagringsprogramvare fra Veritas Software, spesialist på mye av det EMC håper å gjøre bedre enn dem, og mot driftsprogramvare fra blant andre IBM og Hewlett-Packard, som begge har moduler rettet mot heterogene lagringssystemer.

Til toppen