EMC - lønnsom datalagrer

Lagringsselskapet EMC noterer seg for et resultathopp på 54 prosent, og nye kvartals- og årsrekorder i omsetning. Årsveksten i Norge var 20 prosent.

Lagringsselskapet EMC noterer seg for et resultathopp på 54 prosent, og nye kvartals- og årsrekorder i omsetning. Årsveksten i Norge var 20 prosent.

Hovedtallene for hele EMC Corp. ser slik ut:

Alle beløp
i tusen dollar
kvartalet
før 31.12.98
kvartalet
før 31.12.97
endring
omsetning 1 190 841 873 392 36 %
driftsresultat 319 955 201 677 59 %
resultat etter skatt 256 462 166 239 54 %
året
før 31.12.98
året
før 31.12.97
endring
omsetning 3 973 735 2 937 860 35 %
driftsresultat 981 804 661 912 48 %
resultat etter skatt 793 363 538 528 47 %

EMC selger integrert lagring for store systemer. Framgangen de siste årene skyldes en vellykket overgang fra fokus på stormaskinsystemer til lagring også for store tjenere - på både Unix og Windows NT. Markedsmessig har EMC en rekke sterke partnere. En avtale med Hewlett-Packard ble nylig forlenget med tre år, mens en strategisk allianse med NEC, med antatt verdi 100 millioner dollar, ble kunngjort i november i fjor.

Den mer beskjedne veksten i Norge, 20 prosent i omsetning på årsbasis, tilskrives "selskapets planlagte kontrollerte vekst". For et år siden valgte EMC Norge å satse innen sykehus og seismikk og landet i løpet av året kontrakter med Ullevål sykehus i Oslo og med Statoil. Til sammen handlet et tjuetalls norske kunder lagring hos EMC for rundt 120 millioner kroner i fjor.

EMC Norge kunngjorde nylig en forhandleravtale med ARK Skrivervik Data som også selger avanserte lagringssystemer fra Sun.

Til toppen