EMC og Compaq krysslisensierer lagringsgrensesnitt

EMC og Compaq har innledet et samarbeid der de trinnvis skal utveksle programmeringsgrensesnitt til hverandres lagringsystemer.

EMC og Compaq har innledet et samarbeid der de trinnvis skal utveksle programmeringsgrensesnitt til hverandres lagringsystemer.

Ifølge lekkasjer til amerikansk presse vil EMC og Compaq i dag kunngjøre et samarbeid der de krysslisensierer teknologi for å gi hverandre adgang til programmeringsgrensesnitt innen lagringssystemer. Hensikten med dette er å gi kunder anledning til å bygge lagringsnettverk med systemer fra begge leverandører, driftet av det verktøyet kunden selv mener er mest hensiktsmessig.

Lagringsleverandører har i lang tid erkjent behovet for å kundene anledning til å bygge lagringssystemer som kombinerer komponenter fra forskjellige leverandører, men har ikke alltid vært like villige til å realisere det. EMC og Compaq har for eksempel hvert sitt initiativ for heterogenitet, henholdsvis WideSky fra EMC og VersaStor fra Compaq.

Samarbeidet mellom Compaq og EMC skal gå i to faser. Først skal EMC utveksle programmeringsgrensesnitt (API-er) for sine store Symmetrix-bokser mot Compaqs API-er til deres mindre HS G80. Neste fase, som kan komme om noen uker, er å utveksle API-ene til EMCs mellomstore Clariion-systemer mot API-ene til Compaqs store Enterprise Virtual Array.

Begge utfordrer andre konkurrenter til å inngå liknende utvekslingsavtaler.

Til toppen