EMC og Compaq krysslisensierer lagringsgrensesnitt

EMC og Compaq har innledet et samarbeid der de trinnvis skal utveksle programmeringsgrensesnitt til hverandres lagringsystemer.

Ifølge lekkasjer til amerikansk presse vil EMC og Compaq i dag kunngjøre et samarbeid der de krysslisensierer teknologi for å gi hverandre adgang til programmeringsgrensesnitt innen lagringssystemer. Hensikten med dette er å gi kunder anledning til å bygge lagringsnettverk med systemer fra begge leverandører, driftet av det verktøyet kunden selv mener er mest hensiktsmessig.

Lagringsleverandører har i lang tid erkjent behovet for å kundene anledning til å bygge lagringssystemer som kombinerer komponenter fra forskjellige leverandører, men har ikke alltid vært like villige til å realisere det. EMC og Compaq har for eksempel hvert sitt initiativ for heterogenitet, henholdsvis WideSky fra EMC og VersaStor fra Compaq.

Samarbeidet mellom Compaq og EMC skal gå i to faser. Først skal EMC utveksle programmeringsgrensesnitt (API-er) for sine store Symmetrix-bokser mot Compaqs API-er til deres mindre HS G80. Neste fase, som kan komme om noen uker, er å utveksle API-ene til EMCs mellomstore Clariion-systemer mot API-ene til Compaqs store Enterprise Virtual Array.

Begge utfordrer andre konkurrenter til å inngå liknende utvekslingsavtaler.

Til toppen