EMC og Ementor tilbyr løsningssenter

«Ementor Solution Center» skal vise Windows-baserte løsninger med EMC og VMware.

EMC og Ementor tilbyr løsningssenter

«Ementor Solution Center» skal vise Windows-baserte løsninger med EMC og VMware.

Ementor melder at de er blitt valgt av EMC som den norske partnere for et senter som skal demonstrere Windows-baserte løsninger med EMCs lagringsteknologi og virtualiseringsteknologi fra VMware.

Konseptet er døpt «EMC Solution Center» og er en del av en satsing i de fleste land i Europa. Til sammen 50 sentre er under bygging. Den europeiske satsingen skal være i full drift innen 2009, heter det.

Selve senteret i Norge er døpt Ementor Solution Center, og skal formelt lanseres 11. mars. Det skal romme en «rikholdig meny av aktuelle løsningsdemonstrasjoner. Disse strekker seg fra enkel lagringsadministrasjon til applikasjonsdrift, katastrofesikring og arkivering,» heter det i en pressemelding.

Administrerende direktør Steinar Sønsteby i Ementor Norge begrunner behovet for et senter av denne typen med at norske og europeiske bedrifter står overfor en potensiell lagringskrise.

– Både bedrifter og myndigheter opplever allerede i dag store problemer med å håndtere e-post, duplikater og tunge mediearkiv. Med dette initiativet fra EMC får bedriftene mulighet til å teste ut løsninger og systemkonfigurasjoner som tilsvarer de kapasitets- og maskinvarekrav som de vil komme til å møte i fremtiden, sier Sønsteby.

    Les også:

Til toppen