EMC relanserer virtualisert lagring

EMC Invista tilbyr svitsj-basert virtualisering av heterogene lagringsmiljøer.

EMC relanserer virtualisert lagring

EMC Invista tilbyr svitsj-basert virtualisering av heterogene lagringsmiljøer.

EMC har foretatt flere grep i forbindelse med en relansering av Invista, en løsning for å virtualisere lagring i lagringsnett (SAN, «storage area network») med maskinvare fra HP, IBM og Sun i tillegg til fra EMC selv. Versjon 2.0 av Invista er tilgjengelig straks. Innen årsskiftet kommer versjon 2.1 med ytterligere noen forbedringer.

Invista kjører direkte på smarte SAN-svitsjer fra enten Brocade eller Cisco.

Det viktigste grepet i forbindelse med relanseringen, er et drastisk priskutt: Den billigste løsningen kommer i dag på rundt 100 000 dollar, mot tidligere det femdobbelte.

En annen stor nyhet er at Invista 2.0 er «testet, optimalisert og sertifisert» for bruk mot virtuelle servere under VMware ESX Server 3.0.2. Virtuelle servere i lokalnettet kan dermed direkte tilordnes virtuelle lagringsenheter i lagringsnettet.

Ifølge CBR Online hevder EMC at versjon 1.0, som har vært i handelen siden 2005, i hovedsak var beregnet på å vise hvilke fordeler lagringsvirtualisering gir. Selskapet innrømmer at tallet på Invista-installasjoner i produksjonsmiljøer verden over bare er «to til tre dusin».

Ifølge EMC gir SAN-virtualisering med Invista fire hovedfordeler: større tilgjengelighet, utvidet skalerbarhet, mer effektiv drift og bedre utnyttelse av de fysiske lagringsressursene.

Større tilgjengelighet skyldes særlig at man kan flytte applikasjoner mellom ulike logiske lagringsenheter og ulike fysiske enheter uten nedetid. Loggen og databasen til Exchange kan for eksempel flyttes uten at brukerne merker noe som helst. Utvidet skalerbarhet ligger blant annet i det at man kan utvide størrelsen på enhver logisk volum, også under drift, i tillegg til at SAN-et kan utvides med nye fysiske enheter, også under drift. I forhold til Invista 1.0, er tallet på mulige virtuelle og fysiske lagringsenheter doblet, og tallet på samtidige operasjoner med flytting av data er femdoblet.

På driftssiden tilbyr Invista 2.1 nye funksjoner innen speiling og lagringsnivåer. Man kan fordele de fysiske enhetene på flere grupper etter ytelse, og forbeholde gi bare bestemte applikasjoner tilgang til den raskeste lagringen. Man kan også opprette logiske lagringsenheter som løpende speiler hverandre, også når de bæres av fysiske enheter på ulike nivåer.

EMC har fått en referansekunde på Invista 2: Purdue University i byen Lafayette i den amerikanske delstaten Indiana.

Purdue har 69 000 studenter og nærmere 19 000 ansatte. De bruker Invista til å virtualisere EMC Symmetrix DMX-3 og til å migrere fra DMX-2 til DMX-3. Det samlede lagringsbehovet er for tiden 220 terabytes: Driften må nøye seg med to stillinger. Blant Purdues argumenter for å velge Invista framfor IBMs løsning SVC, er at Invista kjører direkte på svitsjene, mens SVC krever en klynge av Intel-servere.

    Les også:

Til toppen