EMC tilbyr styrt Dropbox-alternativ

Kjøper skytjenesten Syncplicity, og lover integrasjon med Documentum.

Slik ser Syncplicity ut på en pc. Ordningen sikrer at IT-avdelingen kan håndheve regler knyttet til hvem som får tilgang til hva.
Slik ser Syncplicity ut på en pc. Ordningen sikrer at IT-avdelingen kan håndheve regler knyttet til hvem som får tilgang til hva.

Kjøper skytjenesten Syncplicity, og lover integrasjon med Documentum.

På sitt internasjonale kundearrangement i slutten av mai kunngjorde EMC at de har kjøpt Syncplicity, et selskap som har utviklet en løsning for sikker fildeling i nettskyen.

– Hensikten med Syncplicity er å avverge ansattes bruk av Dropbox, forklarer Erling Kvalheim, nordisk leder for IIG (Information Intelligence Group), EMCs avdeling for innholdsforvaltning. – Syncplicity tilbyr tilsvarende funksjonalitet. Den store forskjellen er at reglene for hvem som får tilgang til hva og når, styres av IT-avdelingen.

Ifølge Kvalheim oppleves Syncplicity som enklere enn Dropbox, fordi funksjonaliteten omfatter automatisert synkronisering av mapper til egne klienter.

– Synkronisering og deling kan gå til enhver type enhet, under Mac, Windows, iOS og Android, inklusiv Kindle Fire. Etter behov kan filer og mapper deles med interne og eksterne brukere, uten at disse trenger en Syncplicity-konto, ved å sende dem en URL. Tilgangen kan underkastes regler, for eksempel tilgang i et antall døgn. Reglene håndheves automatisk gjennom innstillinger gjort av IT-avdelingen.

Syncplicity på smartmobil, med presentasjonen vist av Erling Kvalheim.
Syncplicity på smartmobil, med presentasjonen vist av Erling Kvalheim.

Sikkerheten ivaretas blant annet ved at data lagres og sendes kryptert, i begge tilfeller med nøkkel på 256 bit. Hver fil, og hver versjon av hver fil, har sin egen nøkkel.

IT-avdelingen kan hindre brukere fra å installere Syncplicity på pc-er som ikke er i bedriftens domene, og styre muligheten for å dele data på mobile enheter. Når en bruker slettes, slettes også vedkommendes Syncplicity-filer, i både nettskyen og på pc-er og andre enheter. IT kan også kreve at data kun skal kunne deles mellom ansatte i samme selskap. Løsningen kan rapportere på bruk, slik at man vet hvem som gjør hva med hvilke filer.

For EMC utgjør Syncplicity en mulighet til kontroll over ansattes fildeling på et lavere nivå enn innholdsforvaltningsløsningen Documentum, med eller uten rettighetsstyringstillegget Documentum IRM («information rights management») som også kan installeres som egen tjeneste, uten selve Documentum.

Documentum IRM beskytter dokumenter uavhengig av hvor de befinner seg – også på minnepinne, CD eller i e-post – og støtter applikasjoner som Microsoft Office, Exchange og Notes, samt formater som pdf. Poenget er vern mot at data, informasjon og dokumenter kommer på avveier.

Ifølge Kvalheim skal Syncplicity på sikt kunne integreres med Documentum. Tjenesten inngår i IIG som løsning for «cloud file management».

EMC er slett ikke alene om å tilby et styrt alternativ med tilsvarende brukervennlig fillagring i nettskyen som Dropbox. Andre tilbydere av slike tjenester er Proact, VMware og Appsense, samt Microsoft selv.

Til toppen