EMC ut med milliarder for NAS-juvel

Isilon tetter et stort hull i EMCs assortiment.

EMC ut med milliarder for NAS-juvel

Isilon tetter et stort hull i EMCs assortiment.

EMC kunngjorde i går at de kjøper Isilon Systems i en aksjetransaksjon verdsatt til 2,25 milliarder dollar.

Isilon ble etablert i 2001, i Seattle i delstaten Washington. De teller i dag 500 ansatte, og forventer en omsetning i 2010 på rundt 200 millioner dollar.

Lagringssystemene til Isilon fyller en stadig viktigere nisje, kalt «scale out NAS» («network attached storage»). Boksene koples rett på nett: Kunden kan starte med beskjedne systemer og skalerer uten driftsavbrudd opp til 10 petabyte. Bruksområdene er lagring av store mengder ustrukturerte data, i produksjonsmiljøer, i arkiv og til katastrofeberedskap.

Stjernekundene til Isilon er Kodak, Sony og Broad Institute.

Kodak bruker Isilon til verdens største nettsted for fotografier, med 25 millioner brukere og to milliarder bilder. Isilon erstattet et system med 360 ulike volumer og gir årlige driftsbesparelser på over 600 000 dollar. Kodak-systemet vokser med flere terabyte hver dag, og man regner med å kunne vokse i år framover uten å øke driftsstaben. Isilon-systemet har 20 ganger så stor kapasitet som systemet det erstattet, heter det.

Sony bruker et Isilon-system til å lagre musikk og video, og sier at dette systemet er grunnlaget for hele selskapets IT-infrastruktur, siden det slo sammen flere atskilte systemer og gir tilgang til langt raskere markedsføring av nytt og eksisterende innhold.

Isilon IQ beskrives som kjernen i IT-infrastrukturen til Sony.
Isilon IQ beskrives som kjernen i IT-infrastrukturen til Sony. Bilde: Isilon

Broad Institute er en av verdens ledende miljøer for genetisk forskning, en virksomhet som håndterer enorme dataobjekter, og der datamengden også vokser med flere terabyte per dag. De har foreløpig utvidet sitt Isilon-system til over tre petabyte, og regner med å ha funnet en løsning som tilfredsstiller behovet for en begrenset IT-stab som skal møte store krav til kapasitet og ytelse.

EMC har per i dag ingen produkter som konkurrerer direkte med Isilon. Selskapet sier at deres system for lagring av store objekter, EMC Atmos, utfyller Isilon, og at kombinasjonen vil gjøre det mulig å satse på helhetlige løsninger beregnet på miljøer med stort forbruk av ustrukturert data («Big Data»). EMC satser på å kunne legge slike løsninger i private eller offentlige nettskyer, og samtidig gjøre dem tilgjengelig for felles analyseverktøy med ulike bedriftsapplikasjoner.

EMCs president Pat Gelsinger brukte denne plansjen for å illustrere fordelingen av lagringsløsninger mellom bedriftsapplikasjoner og «Big Data», fordelingen av «Big Data» mellom Atmos og Isilon, og plasseringen av de felles analyseverktøyene Greenplum.

Prisen som EMC har avtalt å betale for Isilon verdsetter aksjen til 33,85 dollar.

For et år siden vippet Isilon-aksjen i rundt 5,60 dollar. Fra midten av april til midten av juli lå den i leiet 12 til 15 dollar. En topp ble nådd 22. oktober med 29,25 dollar. Før helgen lå den i 26,29 dollar. EMC er altså villig til å betale 19 prosent over Isilon-aksjens historiske toppnotering, og 29 prosent mer enn kursen da avtalen ble undertegnet.

Isilon kan antas å ha mange beilere: Etter den heftige duellen mellom HP og Dell om 3Par, som førte til at HP 2. september betalte 3Par over tre ganger det 3Par var villig til å selge seg for til Dell 16. august, hyrte de Qatalyst Partners til å finne noen som kunne kjøpe dem. Det var spekulert i at Dell ville trøste seg etter tapet av 3Par med å kjøpe enten Isilon eller Compellent, men det har ikke skjedd.

Avtalen mellom EMC og Isilon antas å kunne fullføres innen nyttår. I mellomtiden har Isilon forpliktet seg til å avstå fra aktivt å søke alternative kjøpere, men EMC har måttet gå med på at de har anledning til å vurdere alternative tilbud. Prisen for å godta et alternativt tilbud er 100 millioner dollar.

En ny budkrig innen lagring er altså ikke utelukket. Gitt at EMC er villig til å betale 154 ganger Isilons driftsresultat (Ebitda) for de siste 12 månedene, virker ikke det særlig sannsynlig at noen vil overby dem. Det vanlige de siste fem årene er at tilsvarende oppkjøp har kostet 16 ganger årlige Ebitda.

EMC sier de venter en milliard dollar i omsetning til «Big Data» i 2011 som følge av kjøpet av Isilon. Det er over tre ganger det de i dag omsetter av Atmos, og fem ganger den forventede årsomsetningen til Isilon i 2010.

Til toppen