EMC varsler nedbemanning

Kvartalstallene viser tosifret vekst med utfordringer innen lønnsomhet.

EMC varsler nedbemanning
EMC-sjef Joe Tucci setter av opptil 120 mnr dl til omstrukturering. Bilde: Bloomberg via Getty Images/Getty Images/All Over Press

Lagringsgiganten EMC publiserte i dag sine regnskapstall for fjerde kvartal og hele året 2013. Tallene omfatter også tilhørende selskaper so VMware, Pivotal og RSA Information Security.

Konsernet opprettholder tosifret vekst. Sammenliknet med fjerde kvartal 2012 økte omsetningen med 10,8 prosent til 6,68 milliarder dollar. Driftsresultatet er opp 15,1 prosent til 1,46 milliarder dollar. Nettoresultatet før skatt er opp 12,0 prosent. Det settes av 8,9 prosent mindre til skatt, slik at nettoresultatet etter skatt er opp 19,5 prosent til 1,09 milliarder dollar.

Uten VMware, men med Pivotal og RSA, oppnådde EMC en omsetningsvekst på 9,3 prosent til 5,22 milliarder dollar. Driftsresultatet er opp 7,5 prosent til 1,32 milliarder dollar. Skatteavsettingen er opp 7,8 prosent. Nettoresultatet er opp 2,7 prosent til 926 millioner dollar.

Det går fram av regnskapet at EMCs kjernevirksomhet, det vil si lagring, står for en omsetning på 4,86 milliarder dollar, opp 9,2 prosent fra fjerde kvartal 2012.

RSAs omsetning vokser langt raskere: Den er 17,5 prosent opp, til 275 millioner dollar.

Pivotal er helt i startfasen. Omsetningen er ned 6,2 prosent til 91 millioner dollar. Selskapet går i minus: Det leverer et negativt driftsresultat på 45 millioner dollar, mot 11 millioner dollar (i minus) i fjerde kvartal 2012.

Omsetningen i VMware er opp 14,7 prosent til 1,48 milliarder dollar. Driftsresultatet er opp 47,8 prosent til 374 millioner dollar. Nettoresultatet er opp 46,5 prosent til 381 millioner dollar. Det settes av 14,8 prosent mindre til skatt, slik at nettoresultat etter skatt er opp 62,6 prosent til 335 millioner dollar.

Tallene tyder altså på at det er kjernevirksomheten i EMC som øker minst i omsetning, og at selskapet har utfordringer med å lønnsomheten, gitt at driftsresultatet øker mindre enn omsetningen og nettoresultat etter skatt er bare opp 2,7 prosent.

Da tallene ble lagt fram, varslet EMC at en nedbemanning ikke er til å unngå, og at det settes av opptil 120 millioner dollar til omstrukturering.

Nedbemanningen skal gjennomføres i første kvartal. EMC tror trenden vil snu i løpet av annet halvår. De venter noenlunde samme antall ansatte ved utgangen av 2014 som gruppen har i dag.

VMware, derimot, står fortsatt fram som en gullgruve.

EMC-selskapenes samlede omsetningsprognose for første kvartal er ifølge Blooomberg lavere enn analytikerne hadde ventet.

Les mer om: