EMC vinner fram innen lagring

EMC vokser kraftig og øker sin markedsandel innen lagringssystemer, viser en rapport fra IDC.

EMC vokser kraftig og øker sin markedsandel innen lagringssystemer, viser en rapport fra IDC.

IDC har offentliggjort sin kvartalsrapport om markedet for lagringssystemer. Rapporten er delt i eksterne og interne lagringssystemer, og definerer et lagringssystem som en samling lagringskomponenter, inkludert kontrollere, kabler, adaptere, minst tre fysiske disker og integrert programvare. Definisjonen gjør at svitsjer og andre infrastrukturkomponenter ikke er en del av selve lagringssystemet.

En annen faktor man må være oppmerksom på, er at OEM-salg tilordnes merkeleverandøren. Det vil si at når Sun eller Hewlett-Packard selger et system som egentlig er produsert av Hitachi, noterer IDC det som et salg for Sun og HP, ikke for Hitachi.

Undersøkelsen kan oppsummeres i disse tabellene:

IDC bemerker at markedet for eksterne lagringssystemer har vokst med 6,5 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor, og at det er tredje kvartal på rad med vekst i markedet.

Mens omsetningen av alle slags lagringssystemer økte med 3,5 prosent på årsbasis, er den samlede veksten i solgt lagringskapasitet langt større, med 39,5 prosent til 247 petabytes.

Den reelle omsetningsveksten er hovedsakelig begrenset til Nord-Amerika, advarer IDC. Selv med svekket dollarkurs er omsetningen i Vest-Europa flat eller fallende.

Innen eksterne systemer er partnerne EMC og Dell de suverene vinnerne, med en økning på henholdsvis 26,0 og 21,5 prosent på årsbasis. De andre store leverandørene opplever enten sviktende omsetning (HP og Sun) eller vokser mindre enn markedet (IBM og Hitachi).

Ser man på både interne og eksterne lagringssystemer, er det igjen EMC og Dell som vokser mest, samtidig som også IBM vokser langt mer enn markedet. Hitachi holder litt høyere vekst enn markedet, mens HP og Sun opplever lavere omsetning enn i første kvartal i fjor.

Nisjeleverandøren Network Appliance vises ikke på tabellen over markedet for eksterne lagringssystemer. Trekker man ut markedet for dedikerte lagringstjenere (NAS eller «network attached storage»), viser det seg at deres andel er hele 34,6 prosent, mot 35,1 prosent for EMC.

Lagringsnett basert på iSCSI-kobling i stedet for fiber channel (kalt iSCSI SAN for «storage area network») utgjør bare én prosent av det totale markedet for eksterne lagringssystemer. Veksten i forhold til i fjor er på hele 40 prosent, og her har Network Appliance en klar ledelse, med en markedsandel på 48,4 prosent, mot 27,7 prosent for toeren EMC.

Til toppen