Ementor bedre, men fremdeles i minus

Ementor og Topnordic legger frem bedre tall enn ventet, men Jo Lunder sliter fremdeles med et underskudd.

Ementor og Topnordic legger frem bedre tall enn ventet, men Jo Lunder sliter fremdeles med et underskudd.

Nyfusjonerte Ementor og Topnordic presentere i dag sine første kvartalstall. Fusjonensarbeidet er godt i gang og selskapene presenterer derfor tall sammmen.

Det fusjonerte selskapet er meldte om en omsetning på 1,524 milliarder kroner i første kvartal, mot 1,488 milliarder da de levde hver for seg i første kvartal i fjor.

Men resultatene er fremdeles rødt. Resultat før skatt fra "videreført virksomhet" ble -4 millioner kroner mot -42 millioner kroner i tilsvarende periode i 2005.

Disse tallene eksluderer Ementors konsulent- og løsningsvirksomhet i Danmark som fikk et underskudd på 14 millioner kroner. Men fordi man solgte den norske konsulentvirksomheten Avenir, endte resultatet i null.

Totalt endte resultat før skatt med et underskudd på -18 millioner kroner.

"Sammenslåingen av Topnordic og Ementor går som planlagt og det er forventet årlige synergier på 75 millioner kroner fra 2007, hevder Ementor. I tillegg forventes finansieringskostnader å bli redusert med 10 millioner kroner. I tillegg kommer økt kjøpekraft mot leverandører er forventet å gi 10 millioner kroner i besparelser", skriver Ementor.

I Danmark ble integrasjonen mellom de to selskapene fullført ved utgangen av første kvartal og i Norge er integrasjonen forventet å bli fullført innen utgangen av andre kvartal. I Sverige har man i første omgang fokusert på synergier innefor salg og innkjøp, melder selskapet.

- Sammenslåingen med Topnordic representerer et vendepunkt i potensialet og mulighetene til Ementor, og vi er godt fornøyd med konsernets resultater og utvikling. Integrasjonsarbeidet i alle land går som planlagt, og fokus fremover blir nå omsetningsvekst, uttak av synergigevinster og forbedrede resultater, skriver toppsjef Jo Lunder.

Til toppen