Ementor bøtelagt for brudd på verdipapirloven

Ementor-sjef Jo Lunder har føtt en bot av Kredittilsynet/Økokrim i forbindelse med emisjonen i fjor høst.

Ementor-sjef Jo Lunder har føtt en bot av Kredittilsynet/Økokrim i forbindelse med emisjonen i fjor høst.

IT-selskapet Ementor må betale 100.000 kroner i forelegg for brudd på verdipapirloven.

Det var i forbindelse med en emisjon i fjor høst at Ementor i strid med loven skal ha unnlatt å listeføre alle personer som hadde mottatt fortrolig informasjon om det som skulle skje.

Kredittilsynet anmeldte saken og Økokrim kom onsdag fram til at den mangelfulle listeføringen bryter med verdipapirhandellovens paragraf 2-2 tredje ledd.

Ementor er gitt en frist på ti dager til å vedta forelegget på 100.000 kroner.

Selskapet skriver i en pressemelding at det hadde utarbeidet generelle retningslinjer om listeføring og i flere fora informert selskapets rådgivere om forpliktelsene rundt emisjonen.

- I den grad navn ble uteglemt, skyldes dette svikt hos enkelte av selskapets rådgivere, heter det i pressemeldingen.

Til toppen