Ementor dropper konkursbegjæring mot Hands

Ementor og Arne A. Jensen trekker konkurs-begjæringen mot Hands.

Ementor og Arne A. Jensen trekker konkurs-begjæringen mot Hands.

Det går frem av en pressemelding fra Ementor tirsdag ettermiddag.

Ifølge Ementor har de i et tilsvar fra Hands til Oslo Skifterett fått opplyst at Hands har mottatt omkring 35 millioner kroner i en kontantemisjon og vil i løpet av januar motta ytterligere 10 millioner kroner.

- Dette sammen med en delvis gjeldsettergivelse har medført at det ene insolvensvilkåret (illikviditet) ikke lenger synes å være tilstede, skriver Ementor.

Ementor vil på den bakgrunn trekke konkursbegjæring før rettsmøtet berammet til i dag, onsdag 7. januar. Ementor forutsetter imidlertid at kravet på 11,9 millioner kroner i sin helhet blir dekket inn innen en meget kort tidsfrist.

- Dersom dette mot formodning ikke skjer, vil rettslige skritt for å ivareta kravet bli iverksatt umiddelbart, skriver Ementor.

Styreformann Riulf R. Rustad i Hands har tidligere sagt at han ikke akter å innfri gjelden under press.

Til toppen