Ementor får avtale med DnB NOR

Ementor har inngått rammeavtale med DnB NOR Bank ASA for leveranse av konsulenttjenester innenfor IT. Rammeavtalen gjelder også for Gjensidige NOR Forsikring samt for samarbeidende banker, skriver selskapet i en børsmelding.

Ementor vil gjennom avtalen bidra aktivt til at DnB NOR kan nå sine utviklingsmål gjennom å ta ansvar for planlagte resultater og identifisere seg med DnB NORs suksesskriterier. Avtalen vil omfatte leveranse av tjenester både inn mot integrasjonsprosjektet og mot linjeorganisasjonen. Ementor vil fungere som en utvidet ressurs og kompetansepool for DnB NOR, og styrker gjennom dette DnB NORs evne til å møte markedskrav.

"Etter fusjonen har DnB NOR gjort en vurdering og evaluering av alle leverandører av IT tjenester mot konsernet. Formålet med dette har blant annet vært å sikre at vi også videre fremover får dekket DnB NORs behov for slike tjenester fra markedet på en optimal måte. Gjennom de siste årene har vi utviklet er nært og godt samarbeid med Ementor. Dette er et samarbeid som vi, gjennom inngåelse av denne overordnede rammeavtalen, signaliserer at vi ønsker å videreføre og videreutvikle," sier Terje Nilsen, direktør for IT-utvikling i DnB NOR Bank ASA.

Til toppen