Ementor kjøper opp danske Topnordic

En fusjon mellom Topnordic og Ementor skaper Nordens største innen IT-infrastruktur og -tjenester.

En fusjon mellom Topnordic og Ementor skaper Nordens største innen IT-infrastruktur og -tjenester.

Knapt en uke etter at forhandlingene ble kjent er oppkjøpet en realitet.

Topnordic og Ementor fusjonerer og skaper den største leverandøren av infrastruktur produkter og tjenester i Norden. Fusjonen blir overraskende gjennomført med at Ementor kjøper opp Topnordic og ikke omvendt.

I pressemeldingen heter det at det sammenslåtte konsernet representerer en «sterk plattform for videre vekst og konsolidering av det nordiske IT infrastruktur produkt- og løsningsmarkedet».

Ementor ASA og Topnordic A/S, et privateid dansk selskap kontrollert av Ib Kunøe gjennom Consolidated Holdings A/S (64 prosent), har inngått en fusjonsavtale der Ementor vil kjøpe alle aksjene i Topnordic. Den avtalte godtgjørelsen for aksjene i Topnordic er 380 378 583 Ementor-aksjer, tilsvarende en verdi på 814 millioner kroner basert på den siste aksjekurs i Ementor på 2,14 kroner. Dette reflekterer et bytteforhold på 50/50.

Avtalen er inngått mellom styret i Ementor og aksjonærene i Topnordic. Den må godkjennes av aksjonærene i Ementor og konkurransemyndighetene i Norge og Sverige.

Styret i Ementor anbefaler sine aksjonærer å godkjenne avtalen. Sammenslåingen vil bli presentert på ekstraordinær generalforsamling i Ementor for godkjennelse 3. mars 2006. Sier generalforsamlingen og de relevante konkurransemyndighetene ja, vil transaksjonen bli sluttført i begynnelsen av mars 2006. Etter sammenslåingen vil Ib Kunøe, gjennom sin kontroll av Consolidated Holdings A/S, bli den største aksjonæren i Ementor med ca 32 prosent av aksjene.

Jo Lunder vil bli konsernsjef i det nye selskapet med Claus Hougesen som visekonsernsjef. Ib Kunøe vil bli styreformann.

Ementor og Topnordic er av tilsvarende størrelse målt i omsetning. Sammenslåingen vil skape en leverandør med over 6,5 milliarder norske kroner i proforma 2005 omsetning. Eierne venter salgssynergier, stordriftsfordeler og kostnadsreduksjoner. Den sammenslåtte gruppen vil bli markedsleder i Norge og Danmark og en klar nummer to i Sverige, i tillegg til å ha tilstedeværelse i Finland.

Virksomheten vil operere under Ementor-navnet i Norge, Ementor og Topnordic i Sverige og Topnordic i Danmark og Finland. Det vil bli opprettet en ny juridisk- og organisatorisk struktur for å sikre fokus på kjernevirksomhet med klart skille fra annen virksomhet. Dette betyr at forretningsrådgivning, SAP-rådgivning, applikasjons-outsourcing og systemutvikling aktiviteter i Ementor Danmark vil bli etablert som en separat enhet ledet av Carsten Dilling.

Ementor la i går fram regnskapet for fjerde kvartal 2005.

Den viser en omsetning på 1,086 milliarder kroner, en EBITDA på 2,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 25,4 millioner kroner. Driftsresultatet var minus 53,5 millioner kroner, mot minus 81,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2004.

Omsetningen er 7,9 prosent lavere enn fjerde kvartal 2004. Det tilskrives relativt høyt produktsalg i Norge i 2004. Service-inntektene økte med 4,7 prosent fra fjerde kvartal 2004 til fjerde kvartal 2005, og med 8,1 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2005. Konsulentinntektene er redusert med 5,8 prosent på årsbasis: Det tilskrives forhold i Danmark, blant annet reduksjon av tallet på konsulenter.

    Les også:

Til toppen