Ementor lager helpdesk for Trondheim kommune

Ementor er innstilt som leverandør for IT brukerhjelp/helpdesk til Trondheim kommune.

Ementor er innstilt som leverandør for IT brukerhjelp/helpdesk til Trondheim kommune.

Avtalen omfatter helpdesk tjenester for 10 000 databrukere i Trondheim kommune. Helpdesken vil bistå brukerne med retting av feil, problemer og spørsmål relatert til program-, maskinvare, nettverk og telefoni.

Avtalen har et omfang på 21 millioner kroner over to år, med opsjon om forlengelse. Endelig kontrakt vil inngås primo februar etter utløpet av den offentlige klagefristen. Driftsstart er planlagt 23. februar 2004. Kontrakten inkluderer også virksomhetsoverføring for et antall personer i Trondheim kommune til Ementor.

Til toppen