Ementor og DnB sammen om BankID

Ementor og DnB skal samarbeid om å implementere BankID i bedriftsmarkedet og i offentlig sektor.

Ementor og DnB skal samarbeid om å implementere BankID i bedriftsmarkedet og i offentlig sektor.

BankID er en elektronisk legitimasjon og signaturtjeneste som tilbys av Den norske Bank og øvrige banker i Norge. BankID gjør banknæringens sikkerhetsstandarder tilgjengelig også for andre næringer.

Ementor har vært en vesentlig bidragsyter i den tekniske utviklingen av BankID i forbindelse med utforming av systemkrav, spesifikasjon av signeringsstandarder og utvikling av programvare for nettsteder som ønsker å ta i bruk tjenesten.

Den norske Bank samarbeider med Ementor om å implementere BankID hos nettsteder i bedriftsmarkedet og i offentlig sektor. Ementor er en av flere BankID-partnere for Den norske Bank.

Personkunder vil kunne benytte sin BankID mot andre nettsteder enn nettbankene. Bankens samarbeid med Ementor vil gjøre det enklere for nettstedet å komme i gang med BankID samt å finne gode anvendelser. Utrullingen av BankID til personkunder vil skje via nettbankene. Potensialet for utbredelsen av BankID er stort med dagens mer enn 1,7 millioner nettbankkunder. På denne måten kan nettsteder selv slippe å utstede elektroniske ID-er og heller legge til rette for BankID.

Til toppen