Ementor selger sine Lotus-programmer

Ementor fortsetter sin opprydding og selger Symfoni-programsamlingen til TJ Group.

Ementor fortsetter sin opprydding og selger Symfoni-programsamlingen til TJ Group.

TJ Group har i dag inngått avtale om kjøp av Ementor Norge AS sin programvare suite Symfoni med sine 60 000 brukere.

Symfoni er et komplett system for informasjonsforvaltning basert på Lotus Notes Programvaresuiten har de siste 10 år hatt en sterk posisjon i Lotus Notes markedet i Norge.

TJ Group’s programvarehus har som visjon å bli et av de ledende softwarehusene i Europa, og får med dette en dominerende rolle i Norden innen IBM Lotus Notes/Domino baserte løsninger, sier Bjørn Jarl. Han går inn i stillingen som administrerende direktør for denne delen av TJ Group.

TJ`s programvarehus som skal utvikle og distribuere produktene TJ Group CRM Suite, TJ Group CMS Suite og Symfoni Suite vil ha base i Norge og få ca. 20 ansatte. Hele den norske Symfonivirksomheten overdras med alle ansatte. Selskapet leverer i dag TJ Group CRM i USA, Tyskland, Frankrike, Sveits, England ved siden av Norden. Produktene vil tilsammen ha over 310 000 brukere.

Ementor rendyrker med dette sin strategi innenfor de fire fokusområdene business consulting, business solutions, infrastructure solutions ogoperations, og har nå funnet en eier til Symfoni som vil ivareta utviklingen av produktene optimalt. Ementor vil fortsette å levere løsninger basert på Symfoni, som TJ Groups største nordiske partner. Ementor vil med denne transaksjonen bli en av de største eierne i TJ Group, med ca 5 % av aksjene i selskapet.

- Vi har tidligere kommunisert at det ikke er vår hovedstrategi å ha egne programvare produkter og salget av Symfoni kom som en naturlig konsekvens av det sier Ementor’s Lars-Erik Johannessen, VP Consulting Nordic i Ementor.

Til toppen